محسن  اختياري : اين عبارت بر روي طلق موتور جواني نوشته بود كه به دنبال تصادف ، بدون داشتن كلاه و رعايت نكات ايمني در وضعيت وخيمي قرار داشت ؟!.

جلسه اي در شهرداري با موضوع ايمني و حوادث در شهر با حضور نمايندگان ارگانهاي مربوطه مانند اورژانس و هلال احمر و پليس و غيره تشكيل شده بود، هنوز دو سه دقيقه اي از پايان جلسه ايمني نگذشته بود كه در مجاورت پل بازار تفت روبروي بانك تجارت با صحنه دلخراشي مواجه شدم كه پسر جوان موتورسواري بدون داشتن كلاه ايمني و احتمالا با سرعت زياد با وانت پيكاني تصادف نموده و درحاليكه بيهوش نقش زمين شده بود خون به شدت از سرش جاري بود كه بلافاصله با اورژانس تماس گرفتم و . . . .

اگر چه تشخيص مقصر حادثه برعهده ما نيست وليكن چيزي كه در اين حادثه و حوادث مشابه كه همگي ما هر روزه شاهد آن هستيم كاملا مشهود است عدم رعايت نكات ايمني است كه در دنياي ماشيني امروز هر لحظه جان هركدام از ما را تهديد مي كند ، بياييم و از اينگونه حوادث درس بگيريم و توصيه هاي ايمني را رعايت كنيم .

البته در تماس بعدي متوجه شدم كه به لطف خدا آن جوان از مرگ نجات يافته است .                                                                 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا