کار تا جایی بالا گرفت که مهمترین و حیاتی ترین مشکل استان آب هم به فراموشی سپرده شد و ناقلان شیرین شکن و خوشگفتار نقل کرده اند که طی یک طورتجلسه که توسط مقامات استان در وزارت نیرو ، آش با جایش را به اصفهانی ها بخشیده شده است و کل مالکیت خط لوله انتقالی آب زاینده رود (که البته آب انتقالی از مسیر زاینده رود ) به همراه تمام زمینهای اطزاف خط لوله آب که سندش به نام یزد بوده و با هزینه مردم یزد تامین شده بود به اصفهانی ها بخشیده شد و آب از آب در خشکسالی یزد، تکان نخورد !!!

 سردبیر یزدفردا:شورای چهارم شهر یزد با حضور پنج عضو جدیدالورود (شیخ عباس زارع-سپنتا نیکنام،سید محمد رضا مدرسی ،مهدی کاشفی ،ملیحه امینی ) خود که تجربه حضور در شورای شهر را نداشتند وهمچنین اضافه شدن اعضا از 9 نفر به 13 نفر یک تجربه جدید هم برای شوراییان و هم برای مردم شهر یزد بود .

عده ای از همان ابتدا خرسند بودند که با افزایش تعداد شوراییان برای مردم خوب خواهد بود  وبیش از گذشته با نمایندگان خود ارتباط خواهند داشت و با رصد مشکلات مردم قطعا کارنامه ای موفق از خود برجای خواهند گذاشت و عده ای هم مخالف این عقیده بودند و اضافه شدن تعداد اعضا را نه تنها مفید نمی دانستند و بلکه وارد آمو علاوه بربارمالی برای شهرداری یزد ،به دلیل عدم تجربه کار شورایی در یزد خود  دلیل برناکامی این شورا خواهد بود  .

هرچند شورای سوم شهر یزد به دلیل تجمیع انتخابات 2سال بیشتر برکرسی شورا تکیه زده بودند و هم خود را خسته کرده بودند و هم مردم را که در اواخر عمرشورای سوم هرروز یک اعتراض باعث تزلزل در شورا می شد و  طرح های پیشنهادی آنها نیز ته دیگ خورده بود و به نوعی با دوپینگی مناسب و حذف میروکیلی شهردار پنج ساله خود به مهندس عظیمی زاده گه آن روزها مدیر دفتر فنی استانداری بود و البته شهرداری چی هم بود، متوسل شده و از روحیه جوانی وپشتکارش استفاده کرده و در پایان دوره خود به هرطریقی بود از مردم رای اعتماد گرفته بودند با پشتوانه حضور شش ساله و بعضی ها 14ساله در شورا قصد هدایت اعضا جدید را داشتند و به قول شیخ عباس زارع که انتخاب مدیح شهردار بیرجند برا به بازماندگان شورای سوم نسبت می دهد فارغ از آن مصاحبه ای که ایشان پس از انتخاب مدیح این موفقیت را تنها با تیزبینی خود دانسته بود !! هرچند قولی دیگر نیز نقش اعضای جدید را بی تاثیر نمی دانست.

  به هر حال شورای چهارم پس از حرف و حدیث های زیاد به منجی شورای سوم رای اعتماد داده وکار خود را آغاز کردند و دقیقا هرهفته  یکبار خبری از شورا به بیرون درز می کرد که در شورای شهر یزد این اتفاق افتاده و آن اتفاق نیافتاده و هیچدام از شوراییان نیز برای جمع کردن این حرف و حدیث ها تلاشی نکرده و هرمرتبه پیروز یک خبر بودند  و نهایت پس از خراب شدن اوضاع   مقصر اصلی شوق بود و رسانه ها و شبکه های مجازی که چرا اینگونه اخبار را منتشر می کنند.

آنقدرحواشی شورا زیاد شده بود که که همه  کل استان را به امان خدا رها کرده بودند و تنها مشکل استان شورای شهر بود و اینکه چه کسی در شورا به دیگری رو ترش کرده و یا دکور ساختمان جدید را فلانی ساخته و فلانی خراب کرده ویا فلان عضو را به فلان جشن دعوت نکرده و یا پس از دعوت به بالای صحنه فرانخوانده اند .

کار تا جایی بالا گرفت  که مهمترین و حیاتی ترین مشکل استان آب هم به فراموشی سپرده شد و ناقلان شیرین شکن و خوشگفتار نقل کرده اند که طی یک طورتجلسه که توسط مقامات استان در وزارت نیرو ، آش با جایش را به اصفهانی ها بخشیده شده است  و کل مالکیت خط لوله انتقالی آب زاینده رود (که البته آب انتقالی از مسیر زاینده رود ) به همراه تمام زمینهای اطزاف خط لوله آب که سندش به نام یزد بوده و با هزینه مردم یزد تامین شده بود به اصفهانی ها بخشیده شد و آب از آب در خشکسالی یزد، تکان نخورد !!!

تا تاریخ تالریخ است یزدی ها حق چیک زدن نخواهند داشت و خط لوله ای که سالها پییش با همت سومین شهید محراب و امام جمعه فقید یزد و تلاش مردم و مدیران یزدی  و پرداخت هزینه های سرسام آور آن توسط تک تک یزدی ها  به یکباره به اصفهان  واگذار و هیچ کدام از نمایندگان استان و نمایندگان شورا  اعتراضی نکردند  و یا بسیاری از این عزیزان هنوز هم خبر ندارند که در زمان نمایندگی آنها حاصل سالها زحمت یزدی ها برباد رفته است  و لوله هایی که ضمانت 75 ساله داشتندپس از بیست سال بخشیده شد .

حواشی شورای چهارم آنقدر جذاب بود که خیلی ها برای حضور در این جمع وسوسه کرد و خیلی ها نیز برای خدمت و کم کردن این حواشی خود را آماده نمودند و 361 نفر برای بدست آوردن 11 صندلی داوطلب شدند .

خلاصه انتخابات شوراهای شهر روستا کم کم فرارسید و مردم هم که هرروز خبرها را مرور می کردند تلاش خود را برای تغییر در شورا آغاز کردند و نامزدهایی که که چندین سال فعالیت های خود را برای جلب آرای مردم به کار بسته بودند خود را همراه مردم نموده و روزانه هزاران مطلب در نقد شوراییان نگاشته م شد و دریغ از یک پاسخ از شوراییان ،دوستی می گفت که پاسخ دادن در این شرایط کاری بیهوده ای است و هرکس سر از زیر آب بیرون بیاورد اولین نفری است سرش قطع می شود و بهتر است خود را به نشنیدن بزنیم و فارغ از اینکه مردم یزد دقیقا همه را هدف گرفته بودند .

مسئله خیابان قیام همچون خیابان مسجد حامع آغاز شد و پس از سنگفرش وسط خیابان و آغاز تردد هم بازاریان هم معاونت امور عمرانی و هم شوراییان  تشکر خود را نثار شهردار کردند و فارغ از اینکه انتخابات نزدیک بود و بهترین بهانه برای ساقط کردن شوراییان بدست منتقدین افتاده بود و یکشبه خیابان قبام بسته شد و نارضایتی بازاریان هم دلیل بسته شدن شد و شوراییانی که صلاح را بر می دانستند که توپ را به دفتر شهردار بیاندازند و خود را با مخالفین همراه کردند وبا یک طرح پیشنهادی و فی الوداعه موافقت کردند که سرتاسر خیابان رمپ برای رفتن  خودرو ها به  محل پیاده راه  استفاده کنند و فشار تا آن حد زیاد بود تعدادی از اعضا حضور خود در شورا را منوط به اجرای این طرح فی الوادعه کردند و همان حرکت کل شورا را کیش و مات کردند و شب عید توریست هایی که به یزد آمدند،را برایشان بیاد ماندنی کرد.

قصه خیابان قیام آنقدر پیش رفت تا با قصه نوه ها مخلوط شود و موج مخالفت با شورای چهارم بالا گرفت و  بالاخره ثبت نام نامزدهای شروع شد در روزهای ابتدایی خبر از عدم ثبت نام تعدادی از اعضا ی شورای چهارم برسرزبانها افتاد و سپس  تا روز آخر تمام سیزده عضو شورای چهارم ثبت نام کردند تا تایید صلاحیت ها همه به جز خانم یادگار ماندند !!

تبلیغات سهمیگین نامزدهای جدید  شورا آغاز شد، تازه واردین تنها منتقدین عملکرد شورای چهارم بودند و شورای چهارمی ها به دنبال جلب آرای مردمی که در دوره های قبلی به آنها رای داده بودند  وکمتر کسی به دنبال برنامه نامزدها بود ومردم کوچه و بازار هم به دنبال تشخیص افرادی که بتوانند وکالت خود را به آنها بدهند ،افرادی  که یا همسایه بودند ،یا از اقوام و یا از همکاران اداره یا بردار و خواهر بودند و. همه هم تحصیلکرده از متخصص در زمینه بیوشیمی گرفته تا دکترا در رشته هایی که به تاکنون نامشان را کسی نشنیده بود .

نامزدها برای استفاده از فرصت باقی مانده تلاش می کردند و مردم هم  برای شناخت افرادی که بدرد نمایندگی شورا  می خوردند  تلاش می کردند .

گروهها هم هرروز لیست شان را تغییر داده و عده ای هم با جمع کردن عده ای سرشناس برای پیوستن افراد کمتر شناخته شده به گروهشان درخواست هزینه تبلیغات جمعی  می کردند .

احزاب سیاسی و گروههای تشکیلاتی که به دنبال اضافه کردن چند نفر به لیست های جامع شورای اصلاح طلبان واصولگرایان بودند و عده ای دیگر نیز از فرصت پیش آمده استفاده کرده و خود را به عنوان نامزد حزب مطبوع خود معرفی کردند تا شاید بشود آنچه که قرار نبود ....

مردم یزد اینبار متفاوت از دفعات دیگر پای صندوق های رای رفتند وخیلی ها خدا را شکر می کردند که 2نفر کم شده چون همین یازده نفر را فراموش کرده بودند و تلفن بدست با معتمدین خود مشورت می کردند و رای می دادند .

رای ها نوشته شد و پس از دو روز توسط اعضای زخمتکش شعب اخذ رای شمارش صورت گرفت  و نتایج اولیه  همه را غافلگیر کرد ،بیش از همه اعضای سیزده نفره شورای چهارم را که اکثرشان با ریزش آرای خود نسبت به دوره های قبل مواجه شده و به جز چهار نفر و یک انصرافی ،هشت عضو شورا نتوانستند به شورا راه یابند .

مرتضی شایق ،مهدی کاشفی،سپنتا نیکنام ،محمد علی پاک نژاد چهارمردی بودند که توانستند از مردم رای اعتماد بگیریند و حمید رضا مطهریان با سابقه 10 ساله  ،محمد فقیه خراسانی با سابقه 14 ساله،حمیده وزیری با سابقه 18ساله ،امیرحسین رادمنش با سابقه 8ساله ، شیخ عباس زارع گاریزی با سابقه 4 ساله ،سید محمد رضا مدرسی  با سابقه 4ساله وحید رضا خباززاده با سابقه 10 ساله ، ملیحه امینی اصل با سابقه 4ساله نتوانستند رای اعتماد مردم شهر یزد را بدست آورند و جای خود را غلامعلی سفید ،الهه جورابی ،حمیدرضا قمی ،سید حسین آزادی ،محسن عباسی هرفته ،ونوس عامری ،محسن ابوترابی  دادند تا یکبار خانه تکانی به معنای واقعی در شورای شهر یزد صورت بگیرد .

قصه ادامه دارد با ما باشید

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا