به گزارش خبرنگار یزد فردا درطبس

عیدی بهداشت و درمان

دکتر جان بابایی معاون وزیر بهداشت: بیمارستان قدیم طبس کلینیک ویژه می‌شود

 از مهندس طلائی مقدم که فرماندار پیگیر و توانمندیست تقدیر و تشکر می‌کنم

معاون وزیر بهداشت خطاب به مهندس طلائی: اطلاعات جامع شما در حیطه بهداشت ودرمان قابل ستایش است

 حتما با دکتر امیرحسنخانی و دکتر قائمی برای پیگیری امور به تهران تشریف بیاورید

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا