به گزارش  خبرنگار یزد فردادر طبس  طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه صبح دیروز در تهران پيگير مباحث بهداشت و درمان شد.
وی در دیدار با دكتر قديمی معاون اجرائی معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوبات سفر دكتر جان بابايی به طبس و همچنين دستورات صادر شده ذیل را پیگیری کرد.

مجوز بيمارستان ٢٠٠تخت خوابی

دستگاه سی تی اسكن و ام آر آی

تسريع درشروع پروژه كلينيك و اورژانس بيمارستان طبس

مرکز شبانه روزی ديهوك و مركز سلامت عشق آباد

دكتر قديمی در این دیدار بیان داشت : حسب دستور دکتر هاشمی وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دكتر جان بابايی معاون درمان این وزارتخانه موارد در حال پيگيري و اقدام مي باشد.

در پايان طلائی مقدم ضمن تشكر از پيگيری های دكتر قائمی رئيس دانشگاه علوم پزشکی استان به ويژه در هفته هاي اخير، باتوجه به نياز شهرستان خواستار تسريع  در شروع پروژه های كلينيك و اورژانس بيمارستان طبس گرديد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا