رویداد سکوی پرتاب یزد با رکورد زنی و جذب سرمایه 40 میلیارد و 80 میلیون تومانی برای 37 تیم برگزیده یزدی به پایان رسید.

این رویداد با ثبت نام 294 تیم کار خود را شروع کرد که با غربالگری، تعداد تیم ها به 58 تیم برای شرکت در ارزیابی نهایی رسید.
براساس این گزارش سرانجام  در روز پایانی رویداد 37 تیم یزدی موفق به ثبت رکورد جدید در کشور و جذب سرمایه 40 میلیارد و 80 میلیون تومانی شدند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا