دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تفت گفت: در راستای حفظ سلامت و بهداشت شهروندان و حفاظت از محیط زیست، وضعیت دفن زباله ها با قید فوریت باید تعیین تکلیف شود.

به گزارش یزدفردا: سید محمد ابراهیم اقبالی، صبح شنبه در جلسه شورای سلامت شهرستان تفت، اظهار داشت: به منظور گرفتن یک تصمیم مشترک و با حضور فعال شهرداری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و محیط زیست ظرف مهلت بیست روز باید نسبت به تعیین، تکلیف و ساماندهی وضعیت خطرناک گود زباله تفت اقدام شود.

وی با تأکید بر اصل ۵۰ قانون اساسی در رابطه با مدیریت پسماندها بیان داشت: به منظور حفظ محیط زیست تمامی دستگاه های ذی ربط مکلف هستند بر طبق اصل ۵۰ قانون اساسی و مواد ۱، ۲، ۴، ۷، ۱۶، ۱۸ و ۲۰ از قانون مدیریت پسماند نسبت به رعایت مقررات و سیاست های مقرر در این قانون اقدام کنند.

دادستان تفت افزود: عدم همکاری دستگاه های مرتبط در این رابطه، از باب حقوق عامه با متخلفان بدون هیچ گونه اغماضی برخورد قانونی و قضایی خواهد شد.

اقبالی تصریح کرد: از آنجا که مدیریت پسماند با سلامت شهروندان سرو کار دارد و موضوع مهمی قلمداد می شود و کوتاهی و سهل انگاری در این زمینه تهدیدی برای سلامت افراد به حساب می آید دادستانی این مهم را از اولویت اصلی قرار داده و با جدیت تمام، همیشه این موضوع را دنبال می کند.

وی یادآور شد: ضرورت تجمیع زباله‌های شهر در گود زباله شهر تفت در فاصله مناسبی از شهر به عنوان یکی از مصوبات اصلی شورای سلامت در کوتاه ترین زمان مورد تاکید است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا