معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد از آغاز تزریق دوز دوم واکسن ایران - کوبا در یزد در قالب فاز ۳ مطالعات بالینی این واکسن خبر داد.

به گزارش یزدفردادهقانی گفت: مرحله دوم تزریق واکسن پاستور - کوبا در قالب فاز سوم مطالعات بالینی این واکسن،  از صبح امروز در یزد آغاز شد.

وی افزود: این واکسن در مرحله اول برای سه هزار نفر در یزد تزریق شده بود که با بررسی هر کدام از موارد، هیچ کدام عارضه جدی ناشی از تزریق واکسن نداشتند و این افراد مرحله (دوز) دوم واکسن خود را از امروز و بر اساس پیامکی که به آن‌ها ارسال می‌شود، دریافت خواهند کرد.

معاون بهداشتی علوم پزشکی یزد گفت: افراد برای تزریق دوز دوم منتظر پیامک باشند که در آن روز و تاریخ و ساعت مشخص می‌شود و بدون هماهنگی به مرکز واکسیناسیون مراجعه نکنند.

 دهقانی گفت: بیش از هفت هزار نفر در یزد برای شرکت در فاز سوم مطالعات بالینی واکسن پاستور - کوبا ثبت نام کرده بودند که ۳ هزار نفر از آنان واکسن دریافت کردند.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا