زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

مشمول‌الذمه قلم زبان‌دراز باشد کسی که در این آخرین روزهای دولت مدبرالزمان آشیخ حسن صاحبقران باور کند دولت قدمی در انجام وظیفه کوتاهی کرده یا نمایندگان انقلابی لحظه‌ای از شعار و تحقیر دشمن دست برداشته‌اند.

در همین فقره عادی و الزامی واکسیناسیون علیه کرونا نه تنها کشورهای بیچاره و عقب‌مانده ورشکسته اروپایی و آمریکایی حتی قبایل و عشایر کشورهای پیشرفته بورکینافاسو و… بی‌سروصدا و شعار و حماسه‌سرایی و آمارگرایی اقداماتی کرده‌اند و گاه همه و گاه نیمی زده‌اند و البته دولت علیه ایران هم از رئیس تا وزیر و مدیرکل هر روز شعر و حماسه و وعده داده‌اند و چند درصدی هم تلقیح فرمودند تا اینکه چنان دقتی داشتند وقتی دیدند که افرادی ناامید یا نامطمئن از طرح واکسیناسیون درون ایران شده راهی ترکیه و ارمنستان هستند محکم ایستاده و عوارض خروج را گرفتند و نماینده مجلس انقلابی هم ضمن محکوم کردن محکم گفت: واکسن‌هاشان زیاد مانده کیفیتش هم معلوم نیست.

دیگر عرضی نیست از اقدام دولت و نظارت مجلس سپاسگزاری می‌شود لطفا طرح بستن دنیای مجازی را نگذارید کنار که در میان مشکلات کوچک آب و برق و کرونا این قدم مهم اساسی حیف است مسکوت بماند.

لینک کوتاه: http://ayenehyazd.ir/lI7vC
  • نویسنده : زبان دراز
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا