فرماندار بافق: هر کدام از تشکل‌ها و سازمان‌های مردم را از جامعه حذف کنیم، در آن حوزه با مشکل مواجه می‌شویم.

به گزارش یزدفرداسید مهدی طلایی مقدم فرماندار شهرستان بافق در نشست با سازمان‌های مردم نهاد، به نقش برجسته سازمان‌های مردم نهاد در تقویت پیوند‌های اجتماعی و حرکت در مسیر رشد و توسعه جامعه اشاره کرد و گفت: هر کدام از تشکل‌ها و سازمان‌های مردم را از جامعه حذف کنیم، در آن حوزه با مشکل مواجه می‌شویم.

وی، تشکل و سازمان‌های مردم نهاد را به عنوان بازوان اجرایی مدیریت و راه میانبر توسعه پایدار جوامع یاد کرد و افزود: هر جامعه‌ای که خواستار توسعه پایدار باشد، نمی‌تواند فعالیت سازمان‌های غیردولتی و NGO‌ها را نادیده بگیرد.

طلایی مقدم افزود: سازمان‌های غیر دولتی از جایگاه ویژه‌ای در جریان تصمیم سازی در سطح ملی و بین المللی برخوردار هستند که اطلاع رسانی انجمن‌ها در این راستا نقش مهمی در اجرای صحیح امور و جلوگیری از اشتباهات ایفا می‌کند.

فرماندار بافق آموزش را یکی از نکات کلیدی و موفقیت انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد خواند و تصریح کرد: آموزش، پل ارتباطی بین انجمن‌ها و مردم است و باید آموزش را زمینه موفقیت فعالیت تلقی کرد و از بهترین اساتید برای آموزش و اطلاع رسانی مطالب استفاده کرد.

طلائی مقدم اعتماد سازی مردم نسبت به فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد را بسیار مهم و حائز اهمیت برشمرد و بیان کرد: معمولا اقداماتی که در دست این سازمان هاست با کیفیت، سرعت بیشتر و هزینه کمتری انجام می‌شود و نباید جایگاه و ارزش این سازمان و انجمن‌ها را نادیده گرفت.

مهدی فتاحی، مسئول امور پیگیری سازمان‌های مردم نهاد در فرمانداری بافق در ادامه به تعداد و میزان فعالیت انجمن‌های فعال در شهرستان بافق اشاره کرد و گفت: بیش از ۴۰ سازمان، تشکل و انجمن مردم نهاد در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، زنان و خانواده، محیط زیست، مددجویی و ورزش و جوانان در شهرستان مشغول به فعالیت هستند.

سید مهدی طلائی مقدم، فرماندار شهرستان با جمعی از مسئولان تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد بافق در فرمانداری بافق دیدار و گفتگو کرد.

در ادامه این نشست برخی از مسئول انجمن‌های شهرستان به ارائه گزارش فعالیت و پیشنهاد در حوزه فعالیت خود پرداختند.

در پایان این نشست فرماندار بافق برای پویایی و استمرار فعالیت سازمان‌های مردم نهاد شهرستان به انجمن‌هایی که دارای پروانه فعالیت فعال هستند با ارائه برنامه و پیشنهاد اجرایی، مساعدت مالی از سوی فرمانداری شهرستان اختصاص می‌یابد.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا