فرماندار بهاباد در دیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با بیان اینکه مطالبات مردمی معطوف به تأمین آب شرب با کیفیت است، خواستار بهسازی شبکه های فرسوده آب شرب شهرستان شد.

به گزارش یزدفردادر نشست مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با فرماندار بهاباد، وضعیت شبکه آب شرب شهر بهاباد و روستاهای تابعه این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار بهاباد در این نشست ضمن تشریح مسائل و موانع موجود در آبرسانی به مردم شهرستان به ویژه روستاها بر ارتقای خدمات آبرسانی شهری و روستایی تأکید نمود.

"محمدمهدی خانی زاده" با بیان اینکه مطالبات مردمی معطوف به تأمین آب شرب با کیفیت است، خواستار بهسازی شبکه های فرسوده آب شرب شهرستان شد.

وی ضمن تأکید بر تکمیل پروژه فاضلاب روستای آسفیچ به تأمین آب شرب برای روستاها اشاره نمود و گفت: برای رفع مشکل کمبود آب شرب روستاهای شهرستان به ‌ویژه بخش آسفیچ می بایست پروژه آبرسانی مجتمع امام علی(ع) هرچه سریعتر اجرایی شود.

مدیرعامل آبفای استان یزد در این دیدار گزارشی از وضعیت پروژه های آبرسانی در حال اجرا ارائه نمود و در خصوص پروژه مجتمع آبرسانی امام علی(ع) گفت: تا پایان سال بخش اعظمی از پروژه به بهره برداری می رسد.

"اصغر ریاضتی " به تهیه سندی یک ساله برای شهرستان های استان اشاره نمود و گفت: در این سند نقشه راه یکساله برای اجرای هدفمند طرح های آبرسانی شهری و روستایی برنامه ریزی شده است که بهسازی شبکه فرسوده آب شهر بهاباد و روستا نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا