رئیس بهزیستی شهرستان مهریز از ارائه خدمات مراکز نیکوکاری در قالب اردوهای جهادی برای نخستین بار در استان یزد خبر داد.

به گزارش یزدفردا: رضا زارع اظهار داشت: مراکز نیکوکاری تحت نظارت بهزیستی برای نخستین بار وارد کار اردوهای جهادی می شوند.

وی افزود: بهزیستی مهریز دارای سه مرکز مثبت زندگی است که هر کدام مسئول رسیدگی به بیش از ۴۰۰ پرونده هستند.

زارع ادامه داد: با همکاری معدن سرب و روی مهریز بیش از ۱۰۰ خانوار تحت پوشش بهزیستی از خدمات معیشتی، جهیزیه، درمان به صورت رایگان در قالب گروه‌های جهادی به مدت یک سال استفاده می کنند.

وی گفت: کمک به افرادی که از لحاظ روحی و فکری دچار آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی هستند، مهمتر از رفع مشکلات اقتصادی است.

رئیس مرکز بهزیستی مهریز با اشاره به تفاوت ارائه خدمات در بسیج سازندگی با بهزیستی بیان کرد: گروه‌های جهادی بهزیستی به ارائه خدمات درمانی و مشاوره ای به افراد آسیب پذیر می پردازد.

زارع عنوان کرد: هم اکنون ۸۰۰ پرونده خانوارهای آسیب پذیر در بهزیستی وجود دارد که برای شروع کار برای ۱۰۰ نفر از این خانوارها اقدامات لازم برای حل مشکلات دائمی آنها انجام می شود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا