فرماندار بافق گفت: گروه‌هایی به صورت حرفه‌ای از مناطق اطراف به شهر بافق می‌آیند و با اسکان در خانه‌های قدیمی و فرسوده بافق به تکدی گری حرفه‌ای می‌پردازند.

به گزارش یزدفرداسید مهدی طلایی مقدم در نشست ساماندهی کودکان کار و متکدیان در بافق گفت: در سال‌های اخیر با باند‌های تکدی گری و کودکان کار در شهرستان روبرو بوده ایم که به معضلی در شهرستان مبدل شده است.

وی افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد گروه‌هایی به صورت حرفه‌ای از مناطق اطراف به شهر بافق می‌آیند و با اسکان در خانه‌های قدیمی و فرسوده بافق به تکدی گری حرفه‌ای می‌پردازند.

 فرماندار بافق با اشاره به اینکه برخی گروه‌های حرفه‌ای با آموزش‌هایی در پوشش تکدی گری به سرقت می‌پردازند، بیان داشت: برخی از متکدیان و کودکان کار اتباع بیگانه هستند که تکلیف آنان روشن است. برخی دیگر که قصد سوء استفاده دارند با هماهنگی دادستان جرم نگاری شده و طبق قانون با آنان برخورد می‌شود.

طلایی مقدم گفت: موضوع مهمی که باید توجه داشت این است که شهروندان بافقی اجازه ندهند دلسوزی هایشان مورد سوء استفاده قرار گیرد. برخی از افراد مستحق هستند و باید در قالب تشکل‌های رسمی و نهاد‌هایی مثل کمیته امداد و بهزیستی به آنان کمک شود.

وی به تبدیل بافق به شهری بدون متکدی ابراز امیدواری کرد و افزود: مقرر شد در این زمینه با همکاری نیرو‌های انتظامی و بسیج متکدیان حرفه‌ای و باند‌های آنان شناسایی و با سوء استفاده کنندگان برخورد می‌شود.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا