یک دختر و ۵ پسر شمشیرباز یزدی در اردوی تیم ملی حضور خواهند یافت.

به گزارش یزدفردااردوی تیم‌ملی در سه اسلحه سابر، فلوره و اپه در ۲ بخش دختران و پسران با حضور ۶ ورزشکار از یزد در تهران و مازندران برگزار می‌شود.

در بخش دختران، عطیه دستخوش در اسلحه اپه از ۲۷ شهریورماه به مدت یک هفته به اردو در تهران دعوت شد.

در بخش پسران در اسلحه سابر، امیرعلی تشکری، محمدشایان شکیبایی و امیرعباس تشکری در رده نوجوانان و شهریار گلزارفرد در رده جوانان به این اردو دعوت شدند.

اردوی آمادگی تیم‌ملی شمشیربازی جوانان در اسلحه سابر از دوم مهرماه امسال به مدت ۱۰ روز در مازندران برگزار می‌شود.

محمدحسین جعفری هم در اسلحه فلوره در رده سنی بزرگسالان در اردوی تیم‌ملی تمرین آماده‌سازی خود را پشت‌سر می‌گذارد.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا