دخمه زرتشتیان را با نام برج خاموشان و برج سکوت می شناسند.

به گزارش یزدفردا: این دخمه در ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی یزد بر روی یک کوه رسوبی و کم ارتفاع قرار گرفته است.

زرتشتیان اجساد مردگان خود را در این دخمه می‌گذاشتند تا خوراک پرندگان و پرندگان شوند و در نهایت تنها استخوان‌های اجساد باقی بماند زیرا زرتشتیان اعتقاد داشتند خاک پاک است و نباید با جسد ناپاک آلوده شود.

زرتشتیان در آن دوران دخمه ها را در مناطق خارج از سکونت می ساختند تا حتی وزش باد مقداری از آلودگی این دخمه ها را به شهر نبرد.

علت قرار گرفتن این دخمه در ارتفاع این است که پرندگانی مثل کرکس راحت تر بتوانند به جنازه دسترسی داشته باشند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا