مدیر منطقه سه شهرداری یزد از اجرای حکم تخریب ساخت و ساز غیر مجاز یک واحد تجاری در خیابان پاسداران خبر داد.

به گزارش یزدفردا: رضا الهیاری با اشاره به اجرای حکم تخریب با توجه به ساخت و ساز غیر مجاز یک واحد تجاری در خیابان پاسداران گفت: با توجه به اخطار‌های متعدد به مالک، متاسفانه اقدامی از طرف وی صورت نگرفته و اجرائیات منطقه نسبت به تخریب این ساخت و ساز اقدام کرد.

مدیر منطقه سه شهرداری یزد هدف از اجرای این احکام در خصوص ساختمان‌های غیر مجاز را احقاق حقوق شهروندان عنوان کرد و افزود: برای احقاق حق سایر شهروندان، اخطار‌هایی به مالکین ساخت و ساز‌های غیرمجاز داده شده و این اقدام همچنان ادامه خواهد داشت.

وی خاطر نشان ساخت: اینگونه اقدامات در سطح منطقه از نقاط قوت مدیریت خدمات شهری محسوب شده که خوشبختانه رضایت شهروندان را در پی داشته است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا