سردبیر یزدفردا "حسین جلالی": بحث انتخاب استاندار در هر دوره برای استان یزد یکی از مهمترین بحث هایی است که تمام قشر های جامعه را به خود درگیر کرده است و البته وجود بعضی انتخاب ها در سالهای گذشته هم ثابت کرده یک انتخاب خوب و یک انتخاب فرمایشی چقدر در کل کارهای استان نقش داشته و بعضا با انتخاب فرمایشی باعث پس رفت استان در تمام آیتم های توسعه شده است.

حال که رهبر معظم انقلاب بحث جوانی را مطرح و جناب رییسی که از نظر جامعه تنها رییس جمهور ی است که با سیاست های رهبری نه تنها فاصله ندارد ،بلکه انتظارهم می رود  که رییس جمهور همگام و همراه رهبری باشند و باعنایت به انتخاب های دولت روحانی طی هشت سال گذشته   برای استان یزد شاهد  انتخاب زمانی قمی غیر بومی و کهن سال بودیم که  باعث پس رفت استان در تمام سطوح  شدند  برای جبران آن  به  یک جوان یزدی اعتماد کرد  که متاسفانه این انتخاب  هم آنقدر طولانی و همراه با اما و اگر شد تا  دیگر استاندار منتخب دولت نباشد و نتواند بدون در نظر گرفتن مصلحت  اندیشی های فراوان تصمیم گیری کند.

استاندار جوان هم که باشد وقتی دیر بیاید از ترس زود رفتن باید بشود آدم این و آن و مصلحت اندیشی های فروان" پس بهتر است جناب آیت الله رییسی همانطور که قول داده اند ،استاندار جوان و مقتدر را خارج از رایزنیهای فرسایشی و مدیون سازی های خزنده برای استان یزد منصوب کنند که باعث خیر وصلاح و روشنی چشم مردم شود.        

هرچه در انتخاب استاندار جوان و بومی برای استان تردید شود درنهایت  گزینه های بدلی و یدکی که راهی استان می شوند باید توسط همین جوانان همراهی شوندو اسیر مصلحت اندیشی ها و حفظ وضع موجودهایی می شویم که آخرش باید برگردیم جای اول !!!!      
 اگر راهی را برویم که دیگران رفته اند به جایی می رسیم که دیگران رسیده اند !!!

شاید تجربه دولت قبل در فرصت سوزی برای انتخاب استاندار یزد یکی تجربه هایی است که استان یزد آنرا گران خریده است.
و همانگونه که نمایندگان استان و نماینده ولی فقیه در استان  در لیست های مشورتی خود به بحث انتخاب جوانان هر چند ناچیز توجه کرده اند انتظار می رود وزارت کشور و شخص جناب رییسی با اعتماد به جوانانی آزموده ، انقلابی و دارای روحیه تعامل با همه اقشار و سلایق سیاسی و اجتماعی استان که واقعا به شعارهای ایشان اعتقاد داشته و با تمام وجود آمادگی دارند تا آنها را از شعار به عمل  بدل کرده و طعم خدمت بی منت بر مردم را بچشانند.

 یزد شهر نخبگان ، تحصیلکرده ها و جوانان آماده خدمت به ایران است آنان را با انتخاب بد  بی انگیزه نکنید.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا