برخی مهد کودک‌ها پس از ماه ها امروز به روی کودکان یزدی باز شد.

به گزارش یزدفردا: مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: بازگشایی مهدکودک‌ها در اولویت نبوده، اما مهد‌هایی که شرایط مناسبی دارند، به صورت تدریجی و به شرط رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تعداد محدود می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند.

محسن موحدی فرد افزود: با توجه به اینکه فرایند ثبت نام همچنان در حال انجام است آمار دقیق در آینده‌ای نزدیک اعلام می‌شود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا