فرماندار بهاباد باتوجه به اینکه کیفیت نان بعضی از واحدهای خبازی در بهاباد خوب نیست، خطاب به نانوایان گفت: همه همشهری هستیم و درخواست همکاری دارم برای آخرین بار؛ به خاطر مردم کیفیت نان را بالا ببرید تا رضایتمندی مردم را داشته باشیم.

به گزارش یزدفرداجلسه شورای آرد و نان شهرستان بهاباد به ریاست فرماندار بهاباد و باحضور نانوایان شهرستان در محل فرمانداری برگزار و نحوه فعالیت و مشکلات نانوایی‌های بهاباد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرماندار بهاباد باتوجه به اینکه کیفیت نان بعضی از واحدهای خبازی در بهاباد خوب نیست، خطاب به نانوایان گفت: همه همشهری هستیم و درخواست همکاری دارم برای آخرین بار؛ به خاطر مردم کیفیت نان را بالا ببرید تا رضایتمندی مردم را داشته باشیم.

"محمدمهدی خانی زاده" با تقدیر از همه اصناف که در تمام زمینه ها یاور دولت هستند، بر برنامه ریزی برای فعالیت منظم نانوایان در روزهای جمعه، رعایت مسائل بهداشتی توسط نانوایان و عدم ارائه خدمت به مشتریان بدون ماسک تأکید نمود و مقرر شد بازرسی ها از نانوایی ها تشدید و نسبت به کاهش سهمیه آرد نانوایی متخلف اقدام شود.

همچنین در این جلسه به منظور افزایش کیفیت نان در بهاباد و پخت شبانه روزی نان مقرر شد با بررسی های لازم یکی از نانوایی های شهر بهاباد به عنوان آزادپز تعیین شود و یکماه فعالیت آزمایشی داشته باشد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا