از سوی احمد کرمی دبیرکل جامعه اسلامی کارگران و با پیشنهاد دبیر جامعه اسلامی کارگران استان یزد مجید شایقی به عنوان قائم مقام دبیر جامعه اسلامی کارگران استان یزد منصوب شد.

به گزارش یزدفردا: در متن حکم این انتصاب آمده است: آقای مجید شایقی با پیشنهاد دبیر جامعه اسلامی کارگران استان یزد به عنوان قائم مقام دبیر جامعه اسلامی کارگران استان یزد منصوب می شوید.

امید است با توکل به خداوند و با بهره‌گیری از تجارب خود و همکاری با معاونت‌ها و اعضای شورای مرکزی در راستای اهداف و سیاست‌های اصولی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و جامعه کارگری کشور در انجام وظایف محوله موفق باشید.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا