رئیس مرکز پیوند بیمارستان شهید صدوقی: پیوند مغز استخوان تا دو ماه دیگر در یزد انجام می‌گیرد.

به گزارش یزدفردا: دکتر محمد فرات یزدی گفت: برای راه اندازی این بخش بالغ بر چهار میلیارد تومان هزینه شده که بخشی از آن را خیران یزدی تقبل کرده اند.

وی افزود: تاکنون ۹۰ درصد تجهیزات مورد نیاز این بخش نصب شده و تا دو ماه آینده شاهد انجام پیوند مغز استخوان در این مرکز خواهیم بود.

رئیس مرکز پیوند بیمارستان شهید صدوقی ادامه داد: هم اکنون بیماران یزدی نیازمند پیوند مجبورند با صرف هزینه‌های هنگفت در دیگر استان‌ها پیوند شوند که با راه اندازی این مرکز، همه پیوند‌های مغز استخوان در یزد انجام خواهد شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا