به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز در راستای توسعه فضای سبز و نیز با شروع فصل مساعد ، عملیات درختکاری معابر و خیابان های سطح شهر در دستور کار سازمان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز در راستای توسعه فضای سبز و نیز با شروع فصل مساعد ، عملیات درختکاری معابر و خیابان های سطح شهر در دستور کار سازمان قرار گرفت.

منصوری زاده سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز با بیان اینکه توسعه و گسترش فضای سبز شهری نقش بسزایی درارتقای منظر شهری و سلامت شهروندان دارد گفت: با توجه به رسالت سازمان سیما، منظر و فضای سبز در حفظ و توسعه فضای سبز با بهره گیری بهینه از منابع آبی موجود و انتخاب گونه های گیاهی متناسب با شرایط اقلیمی شهر یزد، این سازمان نسبت به احداث فضای سبز در مسیرهای تعیین شده اقدام می نماید.

وی با اشاره به احداث فضای سبز دو طرف بلوار خاتم یزدی حد فاصل چهارراه صحرا تا میدان نیایش افزود:  در اولین گام، فضای سبز دو سمت این بلوار بطول ۱۸۰۰ متر آماده سازی(خاکبرداری،کف شکنی وخاکریزی با خاک زراعی) در مجموع تعداد ۳۰۰ اصله نهال زیتون مثمر  کاشت گردید.

منصوری زاده ضمن اشاره به شرایط اقلیمی حاکم بر شهر یزد و ضرورت تامین سایه و ترغیب شهروندان  به منظور استفاده بیشتر از پیاده راهها افزود: این سازمان درنظر دارد در عملیات احداث فضای سبز حتی الامکان از درختان سایه دار و مثمر و نیز به منظور بازدهی بهتر و سریعتر از نهال های چند ساله جهت کاشت استفاده نماید. 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا