یزدفردا: قیمت انواع آرد صنف و صنعت با درصد های مختلف ۱۵ هزار تومان تا ۱۶ هزار ۹۰۰ تومان اعلام شد.

به گزارش یزدفردا: کانون انجمن های صنایع آرد ایران لیست جدید قیمت های انواع آرد صنف و صنعت را بر مبنای قیمت جدید گندم منتشر کرد.

جعفر ایزدیار دبیر کل کانون انجمن های صنایع آرد ایران در نامه ای با اشاره به قیمت جدید گندم و همچنین تصمیمات جدید دولت در زمینه قیمت گندم صنف و صنعت اعلام کرد: پس از بررسی قیمت های پیشنهادی کانون در سازمان حمایت و تصویب قیمت ها، نهایتا قمیتهای جدید در سامانه فروش آرد از محل گندم ۱۲۰ هزار ریالی درج و کارخانجات آرد سازی ملزم به رعایت آنها می باشند.

لیست قیمت آرد بر مبنای گندم ۱۲ هزار تومانی به شرح زیر است:

آرد ۲۷ درصد ۱۶۹۰۰ تومان 
آرد ۲۱ درصد ۱۶۰۰۰ تومان
آرد ۱۸ درصد ۱۵۷۰۰ تومان
آرد ۱۵ درصد ۱۵۳۵۰ تومان
آرد ۱۲ درصد ۱۵۰۰۰ تومان

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا