به گزارش خبرنگار یزد فردا "طبس":خودرو پرسنل راه آهن شرق در مسیر ماموریت واژگون شد الحمدالله به خیر گذشته است.
پنج نفر از پرسنل در این خودرو بودند که حال عمومی هر پنج سرنشین خوب است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا