مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، اقدامات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه انتقال و فوق توزیع این شرکت را برای آمادگی پیک بار تابستان ۱۴۰۱ تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، سیف الله افضلیان تبار، ضمن تاکید به اهمیت پایداری شبکه انتفال و فوق توزیع، برق رسانی مطمئن به مشترکین را از مهم‌ترین اهداف نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه عنوان کرد و افزود: با توجه به اهمیت این موضوع، عملیات تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات پست‌ها و سیستم حفاظت و کنترل خطوط شرکت با برنامه ریزی کوتاه مدت ماهیانه و بلند مدت سالیانه در سال ۱۴۰۰ انجام شد.

وی تصریح کرد: در این عملیات، نگهداری و تعمیرات ۱۴ پست انتقال و ۳۹ پست فوق توزیع به میزان ۹۹ درصد با موفقیت انجام شد که حدود ۹۰ میلیارد و ۵۵۲ میلیون ریال در بخش تجهیزات پست و حدود ۷۵ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال در بخش حفاظت و کنترل هزینه شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت برق منطقه‌‌ای یزد یک هزار و چهارصدو پانزده کیلومتر مدار شبکه انتقال و یک هزار و دویست و پانزده کیلومتر مدار شبکه فوق توزیع را دارا است، خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی صحیح، عملیات نگهداری و تعمیرات این شبکه‌ها نیز با هزینه حدودی ۶۳ میلیارد و ۲۸۹ میلیون ریال انجام شد.

مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه‌ای یزد در ادامه بهبود شاخص حوادث در شبکه انتفال و فوق توزیع و همچنین کاهش چشمگیر خطاهای انسانی را از جمله اثرات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه انتقال و فوق توزیع استان عنوان کرد که در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.

  • نویسنده : روابط عمومی شرکت برق منطقه ای یزد
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا