محمدحسن زارعیان سرپرست شرکت حمایتی کشاورزی استان یزد اظهار داشتند که در سال جاری با وجود چالش های بین المللی در حوزه تامین نهاده های کشاورزی تاکنون بیش از 15 هزار و 836 تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه را تدارک دیده ایم که طی نزدیک به چهار ماهه ابتدای سال جاری در حدود 6 هزار و 852 تن آن بین شهرهای استان توزیع شده است که این مقدار 39 درصد نسبت به همین مدت زمان در سال قبل رشد داشته است.

وی افزود: برنامه ابلاغی سال جاری تامین، تدارک و توزیع 34 هزار و 400 تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه است که با برنامه‌ریزی مناسب و تمهیدات لازم انشاءا... صددرصد برنامه ابلاغی اجرایی خواهد شد. زارعیان با بیان این که خوشبختانه، با اقدامات انجام شده در سراسر استان تاکنون 46 درصد برنامه ابلاغی به انجام رسیده است گفت: بدین ترتیب، علاوه بر توزیع کود مورد نیاز کشاورزان، مقدار بیش از 9 هزار تن ذخیره استراتژیک انواع کودهای کشاورزی می باشد که با توجه به شرایط استان، ذخیره مطمئن و قابل اتکایی است. وی در ادامه افزود: لذا، هیچ مشکلی در تامین کود مورد نیاز کشاورزان وجود ندارد و به هر میزان که حواله دریافت کود توسط کشاورزان عزیز به 60 کارگزار تامین نهاده های کشاورزی این شرکت در سراسر استان واصل شود، کود کشاورزی تحویل خواهد شد.
در پایان مهندس زارعیان اعلام داشتند که با عنایت به کاهش قیمت کودهای فسفاته و پتاسه در ابتدای سال و استقبال کشاورزان عزیز از مصرف این کودها در سال جاری، قطعاً سال پرمصرفی را در مصرف کودهای کشاورزی داشته و امیدواریم که به همین نحو، کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی نیز ارتقاء یابد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا