زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

سحرگاهان گل‌پسر خان‌عمو «لایو» گذاشته بود و چنان «العفو» می‌گفت که صدایش تا دوردست هم برود خوب که دقت کردم گویا نمازشب می‌خواند.

با ورود به (لایو)ش نوشتم پسر! باخدا یکدل و صاف باش عبادت هرچه پوشیده‌تر نکوتر خصوصا نوافل و خیرات درحالی که داشت در قنوت از چهل مومن یاد می‌کرد ازجمله آقایان الف و ب و ج و د و…

گفت: فضول را بردند جهنم گفت: بخش لیبرال‌های اهل مذاکره غربگدای غربگرا آن ته است. گفتم: تقبل‌ا…

صبح زبان‌دراززاده گفت: آقای «ع» فرمودند مذاکره‌کننده ما اهل نمازشب است.

گفتم: خدا را شکر علما از کارهای شبانه و خصوصی هم مطلع هستند ولی نمی‌دانم چرا حرف دل و آه و ناله ما به گوششان نمی‌رسد.

زبان‌دراززاده دیرفهم گفت: ببین باباجان اینقدر مذاکره‌کننده‌های ما اهل شب زنده‌داری هستند که از مذاکره قطر برنگشته و گزارش به مافوق نداده راهی مسکو می‌شوند تا از شب‌های طولانی‌تر مسکو و اسرار سحری کرملین آگاه‌تر شوند و در دل دوست جا باز کنند!

گفتم: خدایا شکرت. خان عمو پسر دارد که خوب راه صعود یاد گرفته زبان‌دراز هم‌ پسر دارد که راه را با سر فرود آمدن و پرت و پلا گفتن یاد می‌گیرد!!

زبان‌دراز

لینک کوتاه: http://ayenehyazd.ir/hthcP
  • نویسنده : زبان دراز
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا