یزدفردا: سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به کارمندان واساتید دانشگاه علوم پزشکی یزد در مورد کلاهبرداری با هویت جعلی امور مالی دانشگاه هشدار داد.

به گزارش یزدفردا: دکتر اسلامی اظهار داشت: در روزهای گذشته افرادی کلاهبردار با عناوین همکاران امور مالی دانشگاه، طی تماس تلفنی و پیامکی مدعی انتقال وجه اشتباه به حساب کارمندان می‌شدند و خواستار عودت وجه و یا مراجعه به دستگاه خودپرداز مبالغی را از این افراد کلاهبرداری کرده اند.

وی تاکید کرد: چنانچه فردی تحت هر عنوانی پیامکی یا طی تماس تلفنی خود را از طرف امور مالی دانشگاه معرفی کرد و درخواست عودت وجه و یا مراجعه به دستگاه خودپرداز یا … داشت به هیچ وجه ترتیب اثر نداده و سریعا شماره تماس را به حراست واحد خود اعلام کنند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا