یزدفردا "حضور 361نفر برای رقابت در انتخابات شورای اسلامی شهر یزد خود حدیثی مفصل دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت .اما نکته مهم تر از آن وزن کشی افراد ثبت نام کننده است که خود برای آینده شهر یزد می تواند مثبت تلقی شود.

اینکه بعضی افراد قبل از ثبت نام و یا در حین تبلیغات انتخاباتی رای خود را 80 هزار یا 50 هزار و 15 هزار  می دانستند و یا عده ای با تلاش چهارساله خود تلاش نمودند که رای خود را تضمینی بخوانند و برای قرار گرفتن در لیست ها خود را سرلیست بدانند و یا عده ای که برای اینکه در این انتخابات پیروز انتخابات باشند چهارسال گذشته با موجه جلوه دادن اعمال خود سعی در اختصاص آرا مردم به خود نمایند و

و یاکسانی که به زمین و زمان تاختند تا با استفاده از ضعف دیگران برای خود رای دست و پا نمایند وهزاران یای دیگر که همه مردم در مواردی خاص به آنها اشاره می کنند و

یا انسانهایی که برای خلق خدا در شهر خدمت کرده و خود را برای خدمت داوطلب نموده بودند و هیچ زمان رای خود را پیش بینی نکرده و با کمترین هزینه خود را به مردم معرفی نمودند و سرنوشت خود را به مردم سپرده و رضای خود را رضای خلق سپردند .

همه این موارد می تواند در دور بعدی انتخابات شورا برای همه ما تجربه شود تا در رای دادن خود بیش از پیش دقت کنیم و انشالله با همت نمایندگان منتخب مردم شریف یزد چهار سال آینده ملت روسفید شوند و به انتخاب خود به عنوان انتخاب الگو برای تاریخ یزد نام ببرند .

یزدفردا در همین راستا اسامی نامزدین را براساس حرف البفا به صورت یکجا و به صورت حروفی منتشر خواهد کرد تا مردم دقیقا سهم خود در اداره شهر در آینده بهتر درک نمایند .


 

لیست آرا نامزدهایی انتخابات

پنجمین دوره شورای اسلامی شهر یزدبراساس حروف الفبا 

تهیه شده توسط سرویس انتخابات یزدفردا            www.yazdfarda.com

 

ردیف /ثبت

نام

آقا / خانم

نام

نام خانوادگی

(مشهور )

فرزند

رای رتبه نتایج

1

سیدعلی حسین

ابادیان زاده

سید

حسن

942  204

2

احمد

ابراهیمی صدرآبادی

(حاجی ابراهیمی)

علی

  646  248

3

حسین

ابرقوئی

(دكتر ابرقویی بری ابرقویی)

علی

9053

33

4

ابوالفضل

ابوئی

محمد

3346

80

5

احمد

ابوئی(دكتر احمد)

حسین

علی

1899

122

6

محمد

ابوئی

امیر

انصراف

انصراف

7

محسن

ابوترابی

حسن

21307

8

8

سمیه السادات

آثاری ركن آبادی

اقا حسین

654

246

9

امیرحسین

احتشام

علی اکبر


 

10

امین

احمدی

محمدرضا

949

203

11

محمد

احمدی

ستار

852

216

12

ابوالفضل

احمدی علی آباد

احمد

366

297

13

مریم

احمدی میل سفیدی

ابوالقاسم

8364

39

14

الهام

احمدی ندوشن

علی

4465

72

15

مجتبی

اخیری اردكانی

حسین

628

254

16

محمدسعید

آدابی

غلامحسین

2293

103

17

مصطفی

ادرسی

محمدعلی

607

256

18

عباسعلی

ادیبان

محمد رضا

1011

191

19

محمدرضا

ارجمند

غلامرضا

1383

155

20

مجید

آرمان نسب

(نمكی آبشوری)

علی رضا

1254

164

21

سیدحسین

آزادی

میرزاسیدعلی خان

19608

10

22

عباس

استادی ساغند

میرزا حسین

9041

34

23

محمد

اسدی پور

کاظم

1059

186

24

الهه

اسلامی

حسین علی

10979

29

25

حمید

اسماعیلی دهكی

حسین

470

279

26

احسان

اشرف

محمد حسن

372

294

27

محمد

اصلانی

اسکندر

4650

67

28

محمدعلی

اعتباری(علی اعتباری)

حسین

133

315

29

تاج الملوك

اعتمادالعلماء

میرزا احمد

1402

152

30

سیدحسین

اعلائی(مهندس اعلائی)

سید علی اكبر

6369

58

31

جلال

افشاری پور

علی

434

283

32

سیدعلیرضا

آقائی میبدی

سید هادی

1619

133

33

علی محمد

اقبالی فرد(ناصر اقبالی فرد)

محمد

1070

184

34

محمود

اكبری

غلامرضا

 انصراف  انصراف

35

احسان

امام جمعه

(مهندس)

عباس

1618

134

36

سعید

امتحانی

اصغر

920

208

37

محمد

امیری

حسن

1323

160

38

مهدی

امیریان مجرد

غلامحسین

592

259

39

هادی

امین الرعایائی

احمد

280

305

40

محمدعلی

امینی

حسین

731

235

41

ملیحه

امینی اصیل

(مهندس ملیحه امینی اصیل)

حسین

2930

89

42

حمید

اولیائی(اولیاء دكتر اولیایی دكتر اولیاء)

محمد

6700

55

43

سیدمحمد

آیت اللهی

سیدعلی

3016

85

44

میرزاعلی

آیت اللهی

میرزا جواد

689

240

45

حسین

بابائی

(امیرحسین)

محمد علی

1301

163

46

محمد

بابائی زارچ

مرتضی

905

211

47

مرتضی

بابائی زارچ

حسین

717

237

48

طیبه

باستان

شجاع

5383

61

49

شاهرخ

باستانی

ابادان

 6166  59

50

محمدحسین

باغیانی

علی محمد

 524  271

51

علی اصغر

باقری

(اصغر باقری)

عبداله

 7707  45

52

محمدعلی

باقری اتابك

جواد

 1777  126

53

علی

باقری كشكولی

کرامت اله

 538  268

54

محمد

برزگربفروئی

علی بمان

 681  242

55

سیدحسین

بكائی

سید علی اکبر

 1550  140

56

فاطمه

بنادكیان

محمود

 4758  66

57

زهراء

بنده خدا

محمد

 1096  180

58

مصیب

بوشهری زاده

علی محمد

 315  301

59

مجید

بیارش

محمد علی

 578  262

60

سمیه

بیدكی

اضغر

 573  263

61

داود

بیك خورمیزی

محمدعلی

 1390  153

62

مجتبی

بیكی منشادی

علی

 320  300

63

مهدی

بیگی خبری

محمد

 735  233

64

طیبه

پارسائیان

غلامرضا

 133  314

65

محمدحسن

پارسائیان

مرتضی

 2803  91

66

ناصر

پارسائیان

علی اصغر

 12961  23

67

سیدعلی

پاكزادمقدم

سیداحمد

 8786  36

68

هادی

پاك طینت مهدی آبادی

محمد علی

 421  285

69

سیدمحمدعلی

پاك نژاد

(هاشم)

سید رضا

 19075  11

70

علیرضا

پورسلمانی

امیر

 12514  25

71

طیبه

پورمحمدعلی تفتی

محمود

 929  206

72

سیدحسین

پورمسجدی میبد

سید مهدی

 735  234

73

سیدمسعود

پورنجفی

سید رضا

 368  296

74

زهرا

پیرمرادیان نجف آبادی

حسینعلی

 497  275

75

ابراهیم

پیمان فر

ناصر

 2117  112

76

عباس

پیمان فر

ناصر

 2096  113

77

محمدجواد

پیوندی

غضنفر

 2459  100

78

عماد

تشكری

جواد

 3302  81

79

عمید

تشكری

جواد

 انصراف  انصراف

80

محمدمهدی

تقوی شوازی

حسین

 677  244

81

محمدرضا

توان بخش

احمد

 1181  171

82

فهیمه

توانگرمروستی

محمد حسن

 انصراف  انصراف

83

محمود

توحیدفر

علی اکبر

 6910  53

84

محمدرضا

تیموری

حسین

 1304  161

85

حسن

جانفدا

غلامرضا

 1597  136

86

مهدی

جاور

حسین

 2026  116

87

محمدحسین

جعفری ندوشن

محمدرضا

 1212  166

88

حجت

جلوداری بردستان

محمدحسن

 1005  195

89

محمدامین

جلیلی

حسین

 1188  168

90

عباس

جهان آرا

علی

 انصراف  انصراف

91

الهه

جورابی

محمد

 32936  2

92

محمدمحسن

حائری زاده(محسن حائری زاده)

محمدصالح

 14553  19

93

محسن

حاجی یوسفی

حسین آقا

 761  231

94

ابوالفضل

حافظی منشادی

غلامحسین

 2920  90

95

محمدمهدی

حامی نیا(حامی نیا)

اكبر

 1120  178

96

كمال

حرزاده

علی

 2238  106

97

علی

حسن آبادی

محمد حسین

 4547  70

98

محمد

حسین اللهی(مصیب حسین اللهی محمد حسینی)

جلیل

 1501  144

99

سیدمهدی

حسینی بافقی

سید احمد

 2158  110

100

محمدرضا

حسینی بغدادآبادی

ناصر

 11667  28
 101

سیدمحمد

حسینی پورهدش(مهندس حسینی پور سایپا)

سیدعلی

 1565  139

-102

سیدعلی

حسینی جمال آبادی

سید محمد تقی

   
 

103

نرگس

حسینی جوشانی زاده

سید عبدالحمید

 2235  107

104

سیدحسن

حسینی حسین آباد

(حسینی حسینیه ایران)

سیدقیوم

 7510  47

105

وحیده

حسینی فهرجی

احمد

 1030  187

106

سیدیاسین

حسینی مشهدی

(سید یاسین حسینی)

سید مرتضی

 انصراف  انصراف

107

سیدحمزه

حسینی نسب

سیدحسین

 788  266

108

مهدیه

حشمتی

احمد

 541  267

109

شهین

حقانی نژاد

امید علی

 204  313

110

مجید

حكیمی مزرعه نو

حسن

 644  250

111

فاطمه

حمزهء

قاسم

 1007  193

112

محمدتقی

حمیدی فر

محمد صادق

 383  292

113

زهرا

حیدری فیروزابادی

(حیدری)

قاسم

 3354  79

114

سیدضیاء

خاتمی اشكذری

سید محمود

 انصراف  انصراف

115

سعید

خادم چهارمنار

محمدحسین

 784   229

116

فریبا

خاكباز

محمدحسین

 انصراف  انصراف

117

محمدرضا

خاكی

علی اکبر

 1574  138

118

فخرالسادات

خامسی هامانه

سید مهدی

 14116  21

119

نجمه

خاندل

محمدعلی

 1508  143

120

محمد

خانی فر

مرتضی

 413  286

121

علی

خباز(خباززاده خبازی )

جلال

 2055  114

122

وحیدرضا

خباززاده یزدی

(خباززاده یزدی )

آقامرتضی

 6110  60

123

مرتضی

خبری

محمود

 1080  181

124

فرهاد

خسرومنش

قیطاس

 875  215

125

محسن

خلیلی مجومرد

غلامحسین

 انصراف  انصراف

126

محمدرضا

خواجه امینیان

كاظم

 881  214

127

شهاب الدین

خوارزمی

رسول

 315  302

128

ابراهیم

خوانین زاده

عباس

 1373  156

129

اصغر

خوش خواهش

(خوشامن)

افراسیاب

 398  290

130

امید

دادفر

محمدرضا

 227  312

131

بهزاد

دانشی كهنی

حسن

 290  304

132

باقر

دبیری نژاد

(مهندس دبیری نژاد)

عبدالله

 893  213

133

مصطفی

دره شیری

کاظم

 378  293

134

عزیزه

درهمی

صمد

 5189  63

135

مرتضی

دشتكیان

تقی

 410  287

136

علی

دشتی رحمت آبادی

ناصر

 انصراف  انصراف

137

محمدرضا

دشتی رحمت آبادی

حسینعلی

 12887  24

138

امین

دهقان

علی

 1210  167

139

حمید

دهقان بنادكی

عباس

 13511  22

140

سمانه السادات

دهقان بنادكی

سیدعلیرضا

 899  212

141

سیدمهدی

دهقان بنادكی

(سید دهقان)

سیدمحمد

 2342  102

142

محمودرضا

دهقان بنادكی

حسین

 923  207

143

مهدی

دهقان خاوری(خاوری)

محمد علی

 8788  35

144

مصطفی

دهقان طرزجانی

علی اکبر

 920  209

145

احمدعلی

دهقان منشادی

غلامحسین

 9315  32

146

سیدعلی

دهقان منشادی

سید مجید

 841  220

147

احسان

دهقانی

علی اكبر

 انصراف  انصراف

148

شهین

دهقانی سانیج

عباس

 703  239

149

مهرداد

ذوالفقاری

منصور

 1907  121

150

یدالله

راحمی

(استاد راحمی)

حسین

 7109  50

151

امیرحسین

رادمنش

حسن

 14647  18

152

سیدروح الله

راسخی

سیدمحمود

 انصراف  انصراف

153

مجتبی

ربیعا

محمد

 771  230

154

عباس

رحمانی طاحونه

علی بمان

 614  255

155

محمدعلی

رحمت آبادی

(رحمت آبادی)

غلامرضا

 2948  88
 

156

رامین

رحمت زاده

علی اكبر

 4882  65

157

سجاد

ردائی

محمدرضا

 انصراف  انصراف

158

محسن

رستگاری

حمید

 3950  75

159

مهدی

رستم آبادی

ماشاءاله

 4595  69

160

كوروش

رشیدی شریف آباد

خدایار

 انصراف  انصراف

161

مهدی

رضائی

(مهندس رضایی)

علی

 791  255

162

ندا

رضائی

سهراب

 687  241

163

مهدیه

رضائی حسین آباد

محمد

 انصراف  انصراف

164

علی اصغر

رضائی صدرآبادی

حسین

 272  306

165

مسلم

رعیتی بنادكوكی

اکبر

 629  253

166

فرامرز

رمضانی

حیدر

 6709  54

167

حسین

رنجبر

محمدرضا

 470  278

168

محمد

روحانی

(روحانی)

حسین

1403  150

169

محمدحسن

زاده جعفری

اكبر

848  217

170

فاطمه

زارع بیدكی

اكبر

 17062  13

171

محمود

زارع بیدكی

علی محمد

 573  263

172

رامین

زارع زردینی

ناصر

 انصراف  انصراف

173

وحید

زارع علی آبادی

عباسعلی

 559  265

174

عباس

زارع گاریزی

(شیخ عباس زارع زارع زاده)

غلامرضا

 16103  15

175

محمدرضا

زارع منش

(محمد رضا چاهوكی)

عباس

 1996  117

176

سعید

زارع میرك آباد

جواد

 1359  158

177

امیرحسین

زارعی محمودآبادی

احمد

 263  307

178

حجت

زحمت كش سردوراهی

محمدمهدی

 680  243

179

مریم

زیلوباف یزدفردا

احمد

 1173  172

180

فضل اله

ساجدی

عباس

 انصراف  انصراف

181

عاطفه السادات

سالاری

سیدعلی

 980  199

182

محمدمهدی

سالاری

حبیب

 1952  120

183

محمدرضا

سالك اردكانی

مهدی

 1353  159

184

سیدمحمد

سجاد

سیدحسین

 7961  42

185

سیدمرتضی

سجاد

سید کاظم

 7467  48

186

محمدعلی

سرداری زارچی

قنبرعلی

 انصراف  انصراف

187

سعید

سعادت مقدم

علی اصغر

 967  202

188

سیدحسین

سعیدنامه

سید محمد

 7098  51

189

محمد

سعیدی

میرزا احمد

 انصراف  انصراف

190

علی

سعیدی راد

محمد

 986  198

191

گیتی

سعیدی راد

محمدکاظم

 1000  197

192

غلامعلی

سفید

محمدحسین

 34475  1

193

حامد

سلطانی

احمدرضا

 2758  92

194

ناصر

سلطانی اسمعیلی

علی

 583  260

195

عباس

سلطانی گردفرامرزی

احمد

 انصراف  انصراف

196

نادر

سلمانی سریزدی

حسن

 1625  32

197

سعید

سلیمان زاده

میرزا علی اصغر

 2288  104

198

ابوالفضل

سلیمی

محمدد

 2042  115

199

محمدحسین یزدفردا

سلیمیان

محمدكاظم

 2402  101

200

محمد

شاكراردكانی

غلامرضا

 انصراف  انصراف

201

محمدعلی

شاهنده

احمد

 1461  147

202

رقیه

شایق

محمدعلی

 4649  68
 

203

مرتضی

شایق

میرزا علی

 26734  4

204

محمدعلی

شربی

احمد

 435  282

205

محمدعلی

شرقی

حسین

 932  205

206

سهیل

شریعتمداری نسب(شریعتمداری)

امیرمحمد

 1515  141

207

حسن

شریف بیگی

علی

 750  232

208

سعید

شریفی فرد

کاظم

 388  291

209

كامران

شهبازی شوراخلو

مراد حاصل

 448  281

210

محمد

شهرآبادی

مرتضی

 1372  157

211

فرزاد

شهریاری فر

رستم

 انصراف  انصراف

212

مجتبی

شیخ الاسلامی یزدفردا

محمد

 1006  194

213

امیر

شیخعلیشاهی

حسنعلی

 820  221

214

محمودرضا

شیخیان

محمد مهدی

 784  228

215

حسن

صابری حسین آباد

غلامرضا

 241  310

216

امیررضا

صادقیان

عباس

 1690  130

217

سیدمصطفی

صالحی

سید مجتبی

 973  201

218

فرهاد

صالحی(مجید)

امید علی

 485  276

219

نجمه

صالحی آسفیچی

احمدرضا

 انصراف  انصراف

220

محمدمهدی

صالحی راد(صالحی)

محمدتقی

 انصراف  انصراف

221

حمیدرضا

صالحیه یزدی

حبیب ا...

 انصراف  انصراف

222

حامد

صدری زاده

محمد

 پنج شنبه  انصراف داده27  317

223

سمانه

صرامی

حمیدرضا

 1644  131

224

بهاره

صفاری

حسینعلی

 1884  123

225

محمدعلی

صولتی سانیج

محمد

 510  273

226

علیرضا

طاقه باف

محمدرضا

 انصراف  انصراف

227

حسین

طالبی موری آبادی

یدا لله

 انصراف  انصراف

228

سمیه

طایفی نصرآبادی

محمدعلی

 308  303

229

سیدعبداله

طباطبائی(آقا عبداله)

سید حسین

 2573  98

230

حسن

طلابی

لطف الله

 529  269

231

بهنام

ظهوری

کاظم

 انصراف  انصراف

232

حمید

عابدینی

محمد حسین

 1023  189

233

رقیه

عارف نیا

حسن

 1024  188

234

محمدحسین

عارفی

عباس

 4540  71

235

ونوس

عامری

سید محمد

 29599  3

236

مجید

عباسی

علمی محمد

 1301  162

237

مصطفی

عباسی

محمدباقر

 583  261

238

محسن

عباسی هرفته(دكتر عباسی)

محمدرضا

 24696  5

239

مرتضی

عبدالرضازاده(مهندس عبدالرضا زاده)

حسن

 6994  52

240

سعید

عدالت نیا(شیهان)

جمال الدین

 1801  124

241

محمد

عربی

علی

 261  308

242

سیدمحمدجواد

عرفان فر

سید حسین

 2636  94

243

محمد

عزآبادی

حسین

   

244

شیما

عزیزی بندرآبادی

حسن

 3279  82

245

مهدی

عسكری اشكذری

حسن

 353  306

246

طاهره

علی پور

علی اکبر

 1183  170

247

علی اكبر

علی عمرانی

حسین

 انصراف  انصراف

248

سعیده

غالبی

احمدعلی

 19058  12

-249

حسین

غفوری

محمد

 انصراف  انصراف

-250

حسین

غلامی

محمد علی

 407  288

-251

علی

غیاث ندوشن

محمدعلی

 843  218

-252

راضیه

غیاثی

علی اصغر

 1005  196
 253

سیدفرزین

فائزی

سیدابوالفضل

 3218  84

-254

سیدمصطفی

فاطمی فیروزآبادی(مهندس فاطمی)

سیدجواد

 15038  16

-255

رضا

فخارمحی الدینی

علی

 639  251

-256

محمدرضا

فخرآبادی

علی

 1585  137

-257

كاظم

فرات یزدی

محمود

 4101  74

-258

مریم

فرات یزدی

اكبر

 1796  125

-259

محمدحسن

فرجی

محمد حسین

  363   298

-260

سیدمحمد

فرح

سیدحسین

 1141  175

-261

داود

فرقانی

ناصر

 انصراف  انصراف

-262

محمدحسین

فرقانی

محمدعلی

 599  258

-263

فرزاد

فرهادی

علی

 973  200

-264

بیژن

فروغی فر

ابراهیم

 انصراف  انصراف

-265

محمد

فقیه خراسانی(حاج آقا فقیه)

حسین

 8095  40

-266

محمود

فلكیان

محمدرضا

 8378  38

-267

سیدمحمدرضا

فهیمی بافقی

سیداحمد

   6609  56-268

حمیدرضا

قاسمی ندوشن

میرزاجوادخان

  802  222

-269

سیدعلی

قرشی

سیدجمال الدین

 1385  154

-270

سیدمهدی

قریشیان

سیدمحمد

 527  270

-271

حمیدرضا

قمی

حسین

 23279  6

-272

اسداله

قندهاری یزدی(ناصر)

غلامرضا

 1415  149

-273

محمدحسن

قیصری

علی‌آقا

 2642  93

-274

مهدی

كاشفی زاده(دكتر مهدی كاشفی زاده)

محمد

 20087  9

-275

امیرحسین

كاظمی

علی محمد

 انصراف  انصراف

-276

محمدجواد

كاظمی اشكذری

محمدرضا

 480  277

-277

حسین

كافی

غلامرضا

 انصراف  انصراف

-278

كاظم

كرمی

عباس

 1511  142

-279

محمدحسین

كریمی

غلامرضا

14710  17

-280

علی

كریمی زارچی

محمدعلی

 انصراف  انصراف

-281

وحید

كریمی زارچی

محمدعلی

 1446  148

-282

علی اكبر

كریمی یزدی

غلامرضا

 2197  108

-283

رقیه

كفیل الناس

رضا

 7590  46

-284

سیدحسین

كلانتری همت آبادی

سیدمحمد

  5056  64

-285

كاظم

كمالی علی آباد

محمدعلی

  2197  109

-286

محمدرضا

كوچك زاده(مهندس كوچك زاده)

محمدعلی

  8691  37

-287

افسر

كوچكی پور(خانم كوچكی مداح)

حسین

 3004  86

 

-288

اعظم

گلابگیریان

محمد

 7729  44

-289

محمد

گل آفتاب

احمدعلی

 1691  129

-290

نجمه السادات

گلذاری اشكذری

سیدمحمد

 1079  182

-291

حسین

گلستان پور

علی اصغر

  1078  183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 292

رحیم

لاری

محمد

   256  309

-293

محمد

لباف زاده

محمدرضا

 1122  177

-294

علی محمد

لطفعلیانی ابرندآبادی

رحمت اله

 انصراف  انصراف

-295

عبدالصمد

لطیفی(جلال)

محمود

 6483  57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-296

عباس

ماندی حبیب آبادی

امیرحسین

 91  316

-297

محمدحسین

ماوندادی پور

بمانعلی

 انصراف  انصراف

-298

ابوالفضل

محسن زاده هدشی

عباس

 405  289

-299

غلامرضا

محمدی(دكتر محمدی كویر - استاد كویر- دكتر محمدی)

اكبر

  8019

 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -300

مصطفی

محمدیان

محمد

 238  311

-301

محمدرضا

محمدی علی آباد(محمدی)

محمدحسین

 631  252

-302

ابوالقاسم

محی الدینی اناری

محمد مهدی

 10208  30

-303

سیدمحمدرضا

مدرسی مصلی(مدرس - مدرسی- المدرسی-المدرس - مدرس مصلی - مصلی)

سیدمحمدصادق

 16898  14

-304

امین

مدنی

عباسعلی

   723  236

-305

علی

مرادی مزرعه نو

غلامرضا

 607  257

-306

حسنعلی

مسلمان یزدی

حبیب

 7178  49

-307

سیدرضا

مشكات

سیدمحمود

  663  245

-308

شهاب

مصدق منشادی

ناصر

 794  223

-309

حسین

مصطفوی یزدی

محمد جلال

 453  280

-310

سیدعلی اصغر

مصطفوی نژاد

سید مصطفی

 654  247

-311

سعید

مطهری

حسن

  1491  245

-312

حمیدرضا

مطهریان

محمد رضا

  14328  20

-313

جواد

معتمدزاده

محمدعلی

 1184  169

-314

مهدی

مفیدی فر

محمدباقر

 1065  185

-315

سكینه

مقنی زاده بافقی

علی

 2243  105

-316

عباس

ملازینلی

علی

 12168  26

-317

هادی

ملانوری شمسی

محمد

 1153  173

-318

حسن

ملك پوربهابادی

حسین

 1023  190

-319

امین

ملك ثابت

قاسمعلی

 انصراف  انصراف

-320

مهدی

ملكی سوركی

علی

 515  272

-321

فاطمه

منتظری

مرتضی

 1011  192

-322

مجید

منظورالحجه(مجید منظور)

علیرضا

 785  227

-323

محمدرضا

مهدی پور

حسین

 645  249

-324

مرضیه

مهدی زاده

علی جان

 1486  145

-325

مهدی

مهردادفر

محمدحسین

 227  312

-326

احمدرضا

موحد

عباس

 انصراف  انصراف

-327

سیدضیاءالدین

موسوی

سید علی محمد

 909  210

-328

سیدمحمدحسین

موسوی زاده(سید حسین)

سیدمحمد

 2568  99

-329

سیدمحمود

موسوی زاده

سیدرضا

  5209  62

-330

سیدوحید

میرآتشی یزدی

سیدمسعود

 1127  176

-331

سیدمصطفی

میربلوكی

سیدجمال

 565  264

-332

زهراء

میرحسینی

ولی اله

 4222  73

-333

سیدعلی محمد

میرحسینی(سرهنگ)

سید یحیی

 9365  31

-334

علیرضا

میرحسینی

محمد

  1144  174

-335

احمد

میرزائی سخویدی

عباس

 1982  118

-336

مهدی

میرزائی نسب فهادان

مرتضی

 انصراف  انصراف

-337

سمیه

میرزااسمعیل(مهندس میرزا اسمعیل یزدی)

هوشنگ

 372  295

-338

سیدحسن

میرزاده

سیدعباس

 1715  128

-339

مهدی

میرفخرائی

محمود

 1252  165

-340

بی بی لیلا

میرفخرالدینی

سید مهدی

   1096  179
 341

راحله

ناصریان

محمدحسن

 انصراف  انصراف

342

مصطفی

نامداری

منصور

 554  266

343

امیرحسین

نایبی

جعفر

 500  274

344

محمدحسین

نجفی

عبد الحسین

 1402  151

345

حسین

نخعی سرو

عبدالله

 2593  97

346

سعید

نشاسته گر

ابوالقاسم

 1607  135

347

فاطمه

نصیری

محمدرضا

 2605  96

348

محبوبه

نوری خضرآباد

غلامرضا

 انصراف  انصراف

349

محسن

نوه آقائی

احمدعلی

   843  219

350

سپنتا

نیك نام

ارشام

 21717  7

351

سیداحمد

هاشمی

سید عباس

 1761   127
 

352

لیلاالسادات

هاشمیه

سید رضا

 3916  76

353

مصطفی

هدایتی

حسین

 433  284

354

رامش

هدشیان

علی

 3001  87

355

مهدیه

وحیدی نژاد

حسن

 7919  43

356

سیده حمیده

وزیری

سیدمحمدحسین

 11725  27

357

عباسعلی

وصال

اكبر

 3241  83

358

جلال

یاوری

حسین

  2621  95

359

سعیدرضا

یاوری

عباس

 2142  111

360

عباس

یزدانی

محمد

1963  119

361

رضا

یوسفی

قدیر

 3711  78
           
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا