یزدفردا: احمد محمدی‌فر دبیر ستاد مرکزی اربعین درباره بازگشایی مرز خسروی گفت: در حال تهیه مقدمات هستیم که بتوانیم از فردا مرز خسروی را بازگشایی کنیم.

دبیر ستاد اربعین از بازگشایی مرز خسروی از فردا صبح خبر داد و گفت: زائران می‌توانند از ساعت ۷ صبح تا ۱۶ از این مرز تردد داشته باشند.

به گزارش ایلنا، احمد محمدی‌فر دبیر ستاد مرکزی اربعین درباره بازگشایی مرز خسروی گفت: در حال تهیه مقدمات هستیم که بتوانیم از فردا مرز خسروی را بازگشایی کنیم.

وی ادامه داد: در حال رایزنی با دولت عراق هستیم که یا زائران از همان مسیر حرکت کنند و یا اینکه مسیر آن‌ها را تغییر دهیم.

دبیر ستاد اربعین خاطرنشان کرد: امیدواریم با مذاکراتی که با دولت عراق داریم بتوانیم مرز خسروی را نیز برای تردد زائران باز کنیم.

محمدی‌فر تصریح کرد: مرز خسروی از فردا ساعت ۷ صبح به روی زائران باز خواهد شد و زائران می‌توانند از ۷ صبح تا ۱۶ از این مرز تردد کنند.
  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا