مسابقات قهرمانی باشگاههای دوومیدانی بانوان کشور طی روزهای ۱۷و۱۸شهریور ماه سال جاری در ورزشگاه افتاب انقلاب تهران برگزار شد که دوومیدانی کاران بانوی یزدی توانستند در قالب تیم سپاهان اصفهان و پلیمر خلیج فارس خرم آباد و دانشگاه ازاد اسلامی مدالهای رنگانگی را برای تیم خود کسب نمایند.

در روز اول این مسابقات مریم کاظمی از باشگاه سپاهان اصفهان توانست مدال طلای ۱۰۰×۴ متر امدادی و برنز پرش سه گام را کسب کند.

فاطمه محیطی زاده ورزشکار ماده ی هفتگانه از باشگاه پلیمر خلیج فارس خرم اباد ضمن کسب مدال طلای این مسابقه رکورد ملی جوانان این ماده را بهبود بخشید.


سمیرا کردعلی مدال نقره ی پرش با نیزه را برای تیم سپاهان بدست اورد.


ساناز امیری پور نقره ی ۱۰۰×۴متر امدادی و مدال برنز ماده ۱۰۰متر را برای باشگاه دانشگاه ازاد اسلامی کسب نمود.


فرنوش اقایی مقام چهارم ۱۰۰متر و چهارم ۲۰۰متر و چهارم۱۰۰×۴متر امدادی را برای تیم پلیمر خلیج فارس خرم اباد کسب نمود.

 

توضیح یزدفردا : تمام قهرمانان اهل و ساکن یزد هستند و به علت نداشتن تیم در یزد مجبور شده اند به نام دیگر استانها به میدان بروند قابل توجه بانوان شورای شهر یزد

 

 

مریم کاظمی مدال طلای ۱۰۰×۴ امدادی و برنز سه گام

 

فاطمه محیطی زاده مدال طلای هفتگانه و بهبود رکورد ملی جوانان هفتگانه

 

سمیرا کردعلی مدال نقره ی پرش با نیزه باشگاه سپاهان

 

ساناز امیری پور برنز ۱۰۰متر ونقره ی ۱۰۰×۴امدادی باشگاه دانشگاه ازاد اسلامی

 

فرنوش اقایی مقام چهارم ۱۰۰متر  مقام چهارم ۲۰۰متر و چهارم ۱۰۰×۴امدادی باشگاه پلیمر خلبج فارس خرم اباد

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا