به گزارش یزدفردا: استاندار یزد طی حکمی احمد رضا متالهی اردکانی را به سمت شهردار اردکان منصوب کرد.

دکتر مهران فاطمی طی حکمی، احمد رضا متالهی اردکانی را بنابر پیشنهاد شورای اسلامی شهر اردکان برای مدت قانونی به سمت شهردار اردکان منصوب کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا