رئیس پلیس راه هرمزگان از اقدام به موقع مأمور پلیس راه بندرعباس حاجی آباد در جلوگیری از شعله ور شدن اتوبوس دچار حریق شده خبرداد.

به گزارش یزدفردا: مهدی نیکبخت گفت: مأمور وظیفه شناس مراقب راه پلیس راه بندرعباس-حاجی آباد، با مشاهده حریق در اطراف لاستیک اتوبوس سریعاً با استفاده از کپسول اطفا حریق مستقر در پاسگاه، از شعله ور شدن حریق جلوگیری نموده و سریعاً آتش را خاموش کرده است.

وی افزود: اتوبوس از مبدا یزد به استان هرمزگان طی مسیر کرده و دارای ظرفیت کامل مسافر بوده که این اقدام مأمور وظیفه شناس از یک حادثه انسانی جلوگیری نموده و خوشبختانه هیچ آسیب جانی به هیچکس وارد نشده است.

نیکبخت به رانندگان ناوگان حمل و نقل اعلام کرد: رانندگان موظفند قبل از حرکت از مبدا باید دارای تجهیزات ایمنی و اطفا حریق تعریف شده باشند تا در مواقع لزوم به موقع از تجهیزات استفاده کنند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا