به گزارش یزدفردا: تا کنون ۷۰ درصد جمعیت بالای ۱۲ سال در استان یزد، هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا