یادگار سومین شهید محراب در خصوص مسئله امنیت آب گفت: مادامی که مدیران ترسو باشند، توان تصمیم گیری ندارند. راه حل بحران تصمیم‎گیری قاطع مدیران است.

به گزارش یزدفردا: حجت‌الاسلام محمد صدوقی در پیامی در صفحه رسمی خود در اینستاگرام در خصوص مسئله امنیت آب اظهار کرده است؛ همه پذیرفته‌اند که مسئله آب جدی است در چنین شرایطی حاکمیت به عنوان قوه عاقله بایستی منافع بلند مدت ایران را تامین کند.

مسائله فعلی ریشه در آفتی دارد که گریبان مدیران را گرفته است. به دلایل متعدد ساختار اداری، مدیران در تصمیمات خود به جای حل بحران‌ها، آن‌ها را به تعویق می‌اندازند تا چند صباح مدیریتی آن‌ها به خوشی تمام شود.

در مقوله آب نیز مدیران استانی و وزارتی هیچ کدام پنجه در پنجه صنعتگران، کشاورزان یا مدیران نمی‌اندازند تا آن‌ها را ملزم کنند برای تصفیه پساب کارخانه خود هزینه کنند، ادارات کشاورزی وادار نمی‌شوند تا الگوهای کشت و آبیاری را به‌روز کنند و مدیران شهری مجبور نمی‌شوند به هر نحو ممکن از اتلاف شبکه آبرسانی جلوگیری کنند!

در چنین شرایطی باید مدیری جسور با تصمیمات قاطع، از اتلاف سرمایه‌های ملی و تمدنی جلوگیری کنند. مادامی که مدیران ترسو باشند، توان تصمیم گیری ندارند. راه حل بحران تصمیم‎گیری قاطع مدیران است.

این آفت منحصر به یزد و تهران و اصفهان و .. نیست، متاسفانه مدیران به دنبال موفقیت‌های کوتاه مدت به تعویق انداختن آتش هستند.

همانطور که پیشتر نیز بر دلسوزان این سرزمین آشکار بود، به تعویق افتادن حل بحران آب به عنوان یک مسائله ملی، آتش دعواهای منطقه‌ای و قومی را روشن می‌کند که چنین شد.

پس بایستی به جای دمین در آتش احساسات مردمی، مدیران و ریش سفیدان نشان دهند با برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت دنبال چاره‌جویی هستند. خرد و تعقل در نظام مدیریتی باید جای احساسات قومی و منطقه‌ای را بگیرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا