به گزارش یزدفردا: استاندار یزد در حکمی محمد باقر سرمیلی را با حفظ سمت، به عنوان سرپرست دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری منصوب کرد.

دکتر مهران فاطمی؛ استاندار یزد در حکمی محمد باقر سرمیلی را با حفظ سمت، به عنوان سرپرست دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری منصوب کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا