گزارش تصویری بازدید خامسی ونیکونژاد نمایندگان شورای اسلامی شهرو رمضانی مدیر منطقه ازپروژه های عمرانی منطقه3


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا