گزارش تصویری یزدفردا: دهمین جلسه هماهنگی تدوین دانشنامه جامع یزد با حضور حضور آیت الله مدرسی عضو شورای فرهنگ عمومی استان و خامسی، تجملیان و نیکونژاد از اعضای شورای اسلامی شهر یزد در محل دبیرخانه دانشنامه جامع یزد برگزار شد.

عکاس: مجید دهقانی زاده.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا