به گزارش یزدفردا: در مراسمی از خدمات ارزنده حکيمی فرد تقدير و زارع به عنوان دادستان‌جديد نظامی استان يزد معرفی شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا