رییس اداره سلامت آموزش و پرورش استان یزد: ۱۰۹ هزار نفر از دانش آموزان استان یزد، واجد شرایط تزریق واکسن هستند.

به گزارش یزدفرداحسینی تبارگفت: این مرحله از واکسیناسیون دانش آموزی در مقطع سنی بالای ۱۲ سال با هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و با رضایت والدین دانش آموزان صورت گرفته است.

حسینی تبار با بیان اینکه ۱۰۹ هزار دانش آموز استان یزد، واجد شرایط تزریق واکسن هستند، گفت: از این تعداد ۹۸ درصد موفق به دریافت دوز اول و بالای ۸۰ درصد هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.

وی اظهار امیدواری کرد: تا پایان بهمن ماه حجم واکسیناسیون دانش آموزی استان یزد به بالای ۹۸ درصد برسد.

امروز در اجرای این طرح، دانش آموزان جامانده از طرح واکسیناسیون مدرسه انتظاری یزد واکسینه شدند.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا