طومار جمعی از مردم اردکان به دادستان برای جلوگیری از تخریب فضای سبز و قطع درختان و اجرای قانون توسط شورای شهر اردکان 


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا