یزدفردا: هواشناسی استان یزد برای شبانه روز آینده استان تداوم ورزش باد شدید همراه با طوفان گرد و خاک را پیش بینی کرد.

به گزارش یزدفردا: اداره کل هواشناسی بر اساس و تحلیل و برسی آخرین نقشه‌های همدیدی و الگوهای جوی هواشناسی، برای آسمان امروز گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در مناطق مستعد طوفان گرد و خاک و از اواخر وقت کاهش دمای هوا را پیش بینی کرده است.

همچنین این اداره کل برای فردا پنجشنبه ۲۰ بهمن با توجه به ادامه فعالیت مرکز کم ارتفاع در لایه های میانی جو، آسمانی صاف تا قسمتی ابری و گاهی افزایش ابر برای اکثر مناطق و کاهش بین ٧ تا ١٠ درجه سلسیوس دما ررا پیش بینی کرده است.

بر این اساس برای روزهای آینده با مداری شدن جریانات، پایداری و سکون نسبی جو با آسمانی صاف تا قسمتی ابری را در استان داریم.

در شبانه روز گذشته شدیدترین وزش باد با سرعت ۹۰ کیلومتر در بخش خضرآباد به ثبت رسیده و باد در شهر یزد نیز با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت وزید.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا