امام خطاب به رییس جمهور وقت که گفته بود قانون را قبول ندارم با تحکم فرمودند کسیکه می گوید قانون را قبول ندارم قانون تو را قبول ندارد.

مقام معظم رهبری بارها به قانونمداری وتمکین به قانون ومراجع ذی صلاح تاکید ووظیفه احاد مردم برشمردند. 

فارغ ازهرنوع اندیشه وبرخورد سیاسی باید بدانیم حاکمیت قانون وفصل الخطاب بودن آن ضامن عدالت و زیربنای آرامش کشور است

امروز برخوردهای تند وسخنان خشن بانیت دینخواهی و انقلاب محوری بهترین خوراک تبلیغاتی برای رسانه های بیگانه ودلهای کینه توز داخلی پس از سرافکندگی ازشکست هجمه های تبلیغاتی در اغتشاشات چندی پیش است 

سیاست وبرنامه تبلیغاتی معاندان نظام براساسم ظلوم نمایی ونمایش جیغ و داد و به رویت رساندن بعضی صحنه هایی است که عوامل خودسر یا نفوذی ها انجام داده است واین سیاست در اتاق های سیاه فکر معاندان علیه نظام برنامه ریزی شده است ومبادا دلسوزان غیرتمدار پیاده نظام اجرای این برنامه تبلیغاتی شوند فراموش نکنیدموهبت اقدامات نیروهای تکفیری وسلفی زیر بیرق اسلام‌ برای تئوری وبرنامه (اسلام ستیزی) برای غرب مفیدتر ازدفاعیات ما بود لذا هوشیاری نیروهای انقلاب ووفاداران نظام در باطل کردن این (سحرخبیث) ایجاب می کند همه دست به دست هم داده چهره واقعی رئوفانه ومدارای مقتدرانه نظام را تصویرگر باشیم. 

مساله حجاب وعفاف وحمایت از آمران به معروف وناهیان‌ازمنکر که سربازان سپاه معنویت واخلاق هستند نیز باید سرلوحه برنامه ها باشد و این زحمتکشان‌ خیرخواه جهاد اخلاقی نیز باید اجرای قانون ومنویات مقام رهبری وتوصیه های علما در حدود ونحوه امربه معروف درحد کلام ونوشته را مراعات وبدانند سخن وبرخورد ملایم و سعه صدر و وقار انقلابی اسلامی برنده تر وموثرتر از برخورد تند وخشن است که هدف اصلاح است نه تعزیر وتنبیه عملی که به دست ودراختیارات حاکمیت است

حسین جلالی یزد فردا

  • نویسنده : سردبیر یزدفردا حسین جلالی
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا