پیام کارگر
تعهداتی که معدن کوشک بدون هماهنگی اداره کار شهرستان بافق از تعدادی از کارگرا گرفت و چند روزی هست که باعث شده بدون هماهنگی اداره کار و ابلاغ صورت جلسات به مراجع ذیصلاح انگشت تعدادی از پرسنل از دستگاه وردی(حضور غیاب)برداشته شود.

آیا بازهم مسئولین شهرستان بافق سکوت می کنند؟
  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا