زمان : 29 شهریور 1400 - 13:04
شناسه : 168039
بازدید : 2758
آقای علوم پزشکی یزد اینها مردم و انسان هستند لطفا حرمت آنها را نگه دارید آقای علوم پزشکی یزد اینها مردم و انسان هستند لطفا حرمت آنها را نگه دارید

به گزارش یزدفردا: تصاویر ارسالی از مخاطبین نشان می دهد مراجعین درگیر بیماری به آزمایشگاه مرکزی یزد مجبورند در چنین شرایطی در صف قرار گیرند و حداقل امکانات حتی جا برای نشستن برای آنها در نظر گرفته نشده است.

گزارشات دیگری از سایر ادارات یزد نیز به یزدفردا واصل شده که نشان می دهد در ادارات چندان به کرامت انسانی مراجعین اهمیت داده نمی شود که به زودی گزارشات آن منتشر خواهد شد‌.

لطفا اگر شما هم در مراجعات خود به ادارات، مراکز دولتی و عمومی با چنین صحنه هایی روبرو شده اید تصاویر آن را با یزدفردا همرسانی کنید‌.