زمان : 30 مهر 1400 - 10:53
شناسه : 168757
بازدید : 2969
روحانیون اولویت‌های فرهنگی استان یزد را ارائه نمایند استاندار یزد: روحانیون اولویت‌های فرهنگی استان یزد را ارائه نمایند استاندار یزد: روحانیون و طلاب اولویت‌های فرهنگی استان را به ترتیب اولویت احصا، جمع بندی و ارائه نمایند.

به گزارش یزدفردافاطمی در نشست هم اندیشی با روحانیون استان گفت: شورای فرهنگ عمومی در راس سیاستگذاری فرهنگی است و در این راستا انتظار می‌رود روحانیون و طلاب اولویت‌های فرهنگی استان را به ترتیب اولویت احصا و برای قرارگیری در دستور کار شورای فرهنگ عمومی استان، جمع بندی و ارائه نمایند.

استاندار یزد با بیان اینکه منظور ما از فرهنگ؛ فرهنگی دینی و قرآنی است، بیان کرد: این فرهنگ هیچ منافاتی با فرهنگ ایرانی ما ندارد و این دو فرهنگ درهم تنیده اند لذا پیشنهادات و طرح‌های این حوزه باید متناسب با نیاز جامعه و تغییر ذائقه ایجاد شده در نسل جوان باشد.

وی با اشاره به اینکه در بخش فرهنگی بیشتر از مشکلات بودجه ای، با فقر محتوا روبرو هستیم، خاطرنشان کرد: در این راستا لازم است جدای از دستگاه‌های فرهنگی، هیئت‌های اندیشه ورزی در دانشگاه‌ها و حوزه علمیه تشکیل شود تا راهکار‌های اثربخش و کارآمد آن‌ها اجرا شود.

فاطمی ادامه داد: در نگاه و نگرش مجموعه مدیریت ارشد استان، روحانیت و حوزه‌های علمیه نه تنها در ساحت فرهنگ بلکه در تمام ساحات مرتبط با پیشرفت و تعالی استان جایگاه مهم دارند.

فاطمی در پایان بر لزوم تبیین اهمیت مسائلی نظیر سبک زندگی سالم و فرزندآوری، تدوین پروتکل ویژه حجاب و پوشش دینی در شورای فرهنگ عمومی، تعریف پیوست فرهنگی گردشگری و فعالسازی ظرفیت‌هایی برای حمایت از حوزه و روحانیون تاکید کرد.