زمان : 02 آذر 1400 - 08:37
شناسه : 169596
بازدید : 3183
استقرار سامانه امداد هوشمند در استان یزد همزمان با سراسر کشور مدیرکل کمیته امداد استان یزد اعلام کرد: استقرار سامانه امداد هوشمند در استان یزد همزمان با سراسر کشور سامانه امداد هوشمند و کارآمد(سُها) باهدف چابک سازی فرآیند ارائه خدمات مطلوب به نیازمندان با بهره گیری از فناوری های نوین در بستر های الکترونیکی و فضای مجازی همزمان با سراسر کشور از ششم آذر ماه سال جاری در استان یزد عملیاتی و پیاده سازی می شود.

به گزارش یزدفردا: سامانه امداد هوشمند و کارآمد(سُها) باهدف چابک سازی فرآیند ارائه خدمات مطلوب به نیازمندان با بهره گیری از فناوری های نوین در بستر های الکترونیکی و فضای مجازی همزمان با سراسر کشور از ششم آذر ماه سال جاری در استان یزد عملیاتی و پیاده سازی می شود.

محمد شجاعان، مدیرکل کمیته امداد استان یزد با اشاره به اجرای طرح امداد هوشمند در راستای تسهیل گری در ارائه خدمات به نیازمندان، گفت: سامانه امداد هوشمند و کارآمد(سُها) باهدف چابک سازی فرآیند ارائه خدمات مطلوب به نیازمندان با بهره گیری از فناوری های نوین در بستر های الکترونیکی و فضای مجازی همزمان با سراسر کشور از ششم آذر ماه سال جاری در استان یزد عملیاتی و پیاده سازی می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد افزود: سامانه جامع امداد هوشمند و کارآمد با نشانی soha.emdad.ir از شبکه اینترانت و اینترنت در دسترس است و تمامی فرآیند ثبت، شناسایی نیازمندان و مددجویان از این پس در این سامانه انجام می شود.

وی یادآور شد: ۲۵ هزار خانوار نیازمند با جمعیت ۵۰ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد استان یزد قرار دارند این در حالی است که ۱۰ هزار خانوار دارای سرپرست زن هستند.