زمان : 02 Khordad 1401 - 00:05
شناسه : 173925
بازدید : 5414
سانحه ای که به خیر گذشت برای پرسنل راه آهن شرق در طبس سانحه ای که به خیر گذشت برای پرسنل راه آهن شرق در طبس

به گزارش خبرنگار یزد فردا "طبس":خودرو پرسنل راه آهن شرق در مسیر ماموریت واژگون شد الحمدالله به خیر گذشته است.
پنج نفر از پرسنل در این خودرو بودند که حال عمومی هر پنج سرنشین خوب است.