زمان : 27 مرداد 1401 - 08:13
شناسه : 175033
بازدید : 2827
نصب سنسور‌های ویدئویی برای رفع معضل ترافیک یزد مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد: نصب سنسور‌های ویدئویی برای رفع معضل ترافیک یزد یزدفردا: مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد گفت: سنسور‌های ویدئویی با پردازش تصویر آخرین وضعیت ترافیک را درجهت‌های مختلف تشخیص و بسته به وضعیت ترافیک، زمان سبز را اختصاص می‌دهند.

به گزارش یزدفرداحمید دهقان اظهار کرد: خیلی وقت ها سامانه هوشمند وجود دارد ولی رفتار هوشمندانه توسط چراغ‌های راهنمایی و رانندگی دیده نمی‌شود وحسگر‌ها و سنسور‌هایی که بعضاً مشکل دارند نمی توانند به درستی حجم ترافیک یا آمد و شد را تشخیص دهند.

مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد افزود: مشکلاتی از قبیل ایجاد ترافیک و بروز حادثه از مهمترین کارکرد نامناسب چراغ ها‌ی راهنمایی و رانندگی است که با نصب سنسور ویدئویی می‌توان این مشکل را رفع کرد.

وی گفت: یکی از ویژگی‌های سنسور‌های ویدیوئی این است که با پردازش تصویر آخرین وضعیت ترافیک را درجهت‌های مختلف تشخیص و بسته به وضعیت ترافیک، زمان سبز را اختصاص می‌دهند.
دهقان با اشاره به اینکه این سنسور‌ها تا دوماه دیگر نصب می‌شوند، افزود: همچنین این سنسور‌ها با فعالیت‌های عمرانی و هرگونه حفاری در سطح آسفالت دچار آسیب نمی‌شوند.

وی تصریح کرد: هوشمند سازی چراغ ها، کاهش بار ترافیک و سلامت عبور ومرور از مزایای این سنسور‌ها است.