زمان : 02 Mehr 1401 - 16:45
شناسه : 175544
بازدید : 4745
 نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست استان یزد در ۱۳ خانه بهزیستی مدیرکل بهزیستی استان یزد: نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست استان یزد در ۱۳ خانه بهزیستی یزدفردا: ابهت گفت: تعداد ۱۳ خانه غیردولتی و یک مرکز دولتی در قالب شیرخوارگاه تحت نظارت بهزیستی از ۱۳۹ کودک بی سرپرست و بدسرپرست در استان نگهداری می کنند.

به گزارش یزدفردا: رضا ابهت در مجمع مشورتی حوزه ی شبه خانواده بهزیستی که با حضور کارشناسان بهزیستی کشور به صورت مجازی برگزار شد، گفت: تعداد 16 مرکز مثبت زندگی نیز در رابطه با فرزندان تحت مراقبت در خانواده ارائه خدمت می‌دهند.

 وی تعداد فرزندان امداد بگیر یا تحت مراقبت در خانواده را 277 نفر ذکر کرد و گفت: در شش ماهه ی اول سال جاری تعداد 29 فرزند بازپیوند به والدین و بستگان مؤثر شده اند و 4 فرزند به زندگی مستقل و ازدواج راه یافتند.

مدیرکل بهزیستی استان یزد در خصوص کودکان واگذار شده به خانواده های متقاضی فرزندخواندگی گفت: در 6 ماهه ی اول سال جاری با طی مراحل قانونی تعداد 8 کودک به فرزندخواندگی سپرده شده اند.

وی با اشاره به طرح های بهزیستی در حوزه ی شبه خانواده طی 6 ماهه ی اول سال جاری گفت: پایش پرونده های فرزندان تحت مراقبت در خانه ها و همچنین شیرخوارگاه بصورت تیمی، اجرای طرح ساماندهی و اصلاح و به روز رسانی اطلاعات فرزندان تحت مراقبت مقیم خانه ها در سامانه ارمغان، برگزاری دوره های آموزشی ویژه تیم مراقبت در خانه ها، مددکاران مراکز مثبت زندگی و کارشناسان شبه خانواده شهرستان ها، آگاه‌سازی جهت آشنایی مدیران ارشد استانی و مقامات قضایی استان با مشکلات فرزندان و ارائه راهکارهای تسهیل گر به بهزیستی، بازدید از خانه ها و مراکز مثبت زندگی و بررسی مشکلات در قالب یک برنامه مدوّن طبق دستورالعمل برخی از اقدامات صورت گرفته طی این مدّت است.

در مجمع مشورتی شبه خانواده ی بهزیستی دو نفر از مدیران عامل خانه کودکان و نوجوانان و نماینده مراکز مثبت استان و نماینده ی کارشناسان شبه خانواده ی بهزیستی استان نیز حضور داشتند که به  بیان گزارش و چالش های موجود در این حوزه و پیشنهاداتی برای بهبود کیفیت خدمات پرداختند.