زمان : 25 Mehr 1401 - 14:34
شناسه : 176057
بازدید : 3860
کورس پاییزه اسب دوانی در بافق مسئول هیئت سوارکاری بافق: کورس پاییزه اسب دوانی در بافق یزدفردا: در این کورس ۱۲ سوارکار با هدف زمینه سازی برای مسابقات بیشتر حضور داشتند.

به گزارش یزدفردامسئول هیئت سوارکاری بافق گفت: مسابقات اسب دوانی در سه دور متفاوت با شرکت ۱۲ سوارکار با هدف زمینه سازی برای برگزاری مسابقات بیشتر در سطح شهرستان و استان برگزار شد. 

امیدوار افزود: در این دوره از مسابقات ۱۲ شرکت کننده در یک دوره چهارتایی دوخون و ۲ دوره چهارتایی تروبرد باهم به رقابت پرداختند.

وی اشاره کرد: در دور اول (اسب‌های دوخون صفر امتیاز) اسب‌های اساتور به مالکیت مهران بهابادی، ویستوریا به مالکیت یوسف فتوحی و حنا به مالکیت ملینا تقی زاده اول تا سوم شدند.

امیدوار اظهار داشت: در دور دوم (اسب‌های تروبرد صفر امتیاز) نیز اسب‌های یوزتی شتر به مالکیت محمدرضا نصیری، اریستو به مالکیت علی دهستانی و اندرای به مالکیت محمدرضا نصیری اول تا سوم شدند.

وی گفت: در دور سوم (اسب‌های تروبرد امتیازدار) نیز اسب‌های یوزینا به مالکیت محمدرضا نصیری، اسکوت به مالکیت سعید فتوحی و لندی به مالکیت میثم کوشکی اول تا سوم شدند.